1 elektronizacja zamówień

przez Marta ( Stron 1 2 3  18 )

2 GRUPA ZAKUPOWA ENERGIA

przez Marta

4 wykaz robót definicja obiektu

przez Marta ( Stron 1 2 )

5 kierownik budowy a kierownik robót

przez Marta ( Stron 1 2 )

6 termomodernizacja

przez Marta ( Stron 1 2 3 )

10 kontrola- pomocy

przez Marta

11 dodatkowa lokalizacja

przez Marta

14 art. 144 ust. 1 pkt 4 c

przez Marta

19 jaki to Zamawiający

przez Marta

20 art. 25 ust. 1 pkt 2

przez Marta

21 produkt równoważny

przez Marta

27 ponowne badanie ofert

przez Marta

29 brak kompatybilnosci

przez Marta