1

(9 odpowiedzi, napisanych Wadium)

nie macie wadium, oferta do odrzucenia

chcę dopuścić oferty elektroniczne, czy możecie podzielić się zapisami w tym zakresie w siwz
oraz zapisami dotyczącymi komunikacji również elektronicznej
dziękuję bardzo

3

(9 odpowiedzi, napisanych Wadium)

a mailowo wysłał w terminie wadium elektronicznie czy też nie? co to jest "papierowy oryginał"?

uważam że  jeśli Z. ma taki zapis w SIWZ:"Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów lub oświadczeń wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Powyższe dotyczy wszystkich dokumentów lub oświadczeń wymienionych w ww. Rozporządzeniu"
to można uznać

ważność kosztorysu skończyła się 27.06.2020r., należy go zaktualizować zanim zostanie wszczęte nowe postepowanie

dziękuje za cenną uwage, to bardzo ważne

chcę Open Nexus ale sprawa się rypła na etapie negocjowania treści umowy powierzenia danych osobowych :-(

ja chciałam platforme, nawet już byłam przed podpisaniem umowy, i się okazuje że nasz inspektor IODO miał uwagi do umowa dot. przetwarzania danych osobowych,uwag nie chce zaakceptować prezes firmy, więc z nami umowy raczej nie podpiszą
polecam Wam czytać umowy przetwarzania danych osobowych przy platformach:-)

czy te informacje wystarczy że zamieszcze w siwz czy w ogloszeniu tez powinny być?

"Po jej zakończeniu dostęp do filmu nie będzie możliwy."
dlaczego niemożliwy? nie można przez youtube otworzyć ponownie?

a co z odnotowaniem godziny przyjęcia oferty  w ostatnim dniu składania ofert?

a co do składania ofert co myślicie o takim zapisie:
W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego, Zamawiający zaleca aby w przypadku składania ofert osobiście, poinformować wcześniej Biuro podawcze telefonicznie- tel. ...........,  o przybyciu do siedziby zamawiającego w celu złożenia oferty.

czy projekt i realizację projektu osnowy można realizować jako jedno zamówienie?

dzięki, a jakiego podziału byś dokonała?

Mam w tym roku cztery zadania geodezyjne w planie zamówień tj.:
1. realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy miasta Syców
2. sporządzenie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy gminy Syców
3. realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy gminy Syców
4. transformacja wysokościowa bazy danych BDOT500 oraz GESUT z układu PL KRON 86 na układ PL EVRF 2007

Czytając wcześniejsze odpowiedzi i mój zakres zadań, najlepiej będzie szacować razem z podziałem na części? Proszę o Wasze opinie

robię jak Helena1 i Eva, czyli przetarg unijny mimo iż kwota naszej umowy poniżej 30.000 euro

dotacje celowe zostały ze sprawozdania usunięte jakieś 2-3 lata temu, więc ja ich w ogóle nie ujmuje w sprawozdaniu

z oferty wynika że Wykonawca wskazuje jako podmiot trzeci osobę z uprawieniami-kierownika budowy, dołącza też jego zobowiązanie
Dodatkowo w oświadczeniu Wykonawca wpisuje kolejny podmiot trzeci- po nazwie działalności gospodarczej z pieczątki , Zamawiający stwierdza że jest to firma,  w której pracuje ten kierownik budowy- czy właściciel tej firmy również powinien takie zobowiązanie wystawić dla Wykonawcy?
czy w ogóle jest konieczne zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku kierownika budowy?

1. Czy w przypadku złożenia przez W. najwyżej ocenionego w rankingu oświadczenia o GK tylko w ofercie , wzywam go do złożenia grupy wyznaczając 5 dniowy termin czy mogę poprosić aby w odpowiedzi na wezwanie odpisał mailowo że potwierdza iż to w ofercie jest nadal aktualne oświadczenie?
2. czy mogę w jednym czasie wezwać do złożenia oświadczenia o GK oraz z art. 26 ust. 3 do złożenia wykazu robót i osób?

okazuje się że Wykonawca przyjął taki termin z wersji edytowalnej siwz - nie był w niej zmieniony termin wykonania po I postępowaniu z 15.06.2020r. na 30.06.2020, natomiast w ogłoszeniu i wersji podpisanej siwz jest data prawidłowa czyli 30.06.2020. Wykonawca oferuje lepsze warunki niż wyznaczył zamawiający, myśle że należy oferte przyjąć i nic nie wyjaśniać ani nie poprawiać na tym etapie, prawda?

Proszę o informacje, czy jeśli Z. wymagał w siwz termin wykonania 30.06.2020 a W. wpisał  w ofercie 15.06.2020 to Z. może taką ofertę przyjąć? W. dał korzystniejszy termin.

każdy swoją umowę w sprawozdaniu,  ale  w której rubryce ją ujmuje?

cyt. UZP:
"Od zamawiających wymagane jest podanie w tabeli II wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, informacji o liczbie postępowań zakończonych zawarciem umowy ramowej oraz wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług w podziale na tryby zawarcia umowy ramowej. W przypadku zawarcia przez zamawiającego umowy ramowej, ujawnieniu w sprawozdaniu podlega jedynie informacja dotycząca tej umowy ramowej. Natomiast wartość umów wykonawczych zawartych przez zamawiającego w celu realizacji umowy ramowej nie podlegają ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, gdyż prowadziłoby to do dwukrotnego uwzględnienia w sprawozdaniu zamówienia udzielonego przez tego samego zamawiającego. Tym samym, zamawiający nie wypełnia tabeli X w odniesieniu do zamówień publicznych objętych zakresem umowy ramowej."

Marcel napisał/a:

W ogłoszeniu zamieszcza prowadzący w całości, natomiast do sprawozdania poszczególni z grupy zakupowej którzy podpisali umowy.

czy jeśli kwota umowy danego Z. jest poniżej 30 tys euro a postępowanie w ramach grupy zakupowej było prowadzone pow. progów unijnych to ten Zamawiający ma swoją umowę wrzucić w rubryce do 30 tys euro czy wypełnić wszystkie informacje w rubryce dot. zamówienia unijnego?

MIRAS- dlaczego inni Zamawiający mają publikować to ogłoszenie?skoro jest lider i on ma rozpisane w pełnomocnictwie zakres, to nie widzę potrzeby.

24

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

dzięki

25

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

wg art. 14 pzp 05.11. prawidłowo liczę?