1

Temat: Sprawozdanie z zamówień publicznych

1. Czy wpisujecie w sprawozdaniu zamówienie, które polega na podpisaniu umowy wykonawczej do umowy ramowej? Umowa ramowa została podpisana przez centralnego zamawiającego. Jeżeli tak to w jakiej części sprawozdania wpisujecie info?

2. Czy w sprawozdaniu wpisujecie wartość zamówień złożonych do umowy, którą zawarł centralny zamawiający? Jest to jedna umowa, z której korzystają wszystkie jednostki (sądy) np. na papier, artykuły biurowe. Nie ma tutaj umowy ramowej i wykonawczych. Wg mnie nie, ale proszę o potwierdzenie.

2

Odp: Sprawozdanie z zamówień publicznych

cyt. UZP:
"Od zamawiających wymagane jest podanie w tabeli II wzoru rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, informacji o liczbie postępowań zakończonych zawarciem umowy ramowej oraz wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług w podziale na tryby zawarcia umowy ramowej. W przypadku zawarcia przez zamawiającego umowy ramowej, ujawnieniu w sprawozdaniu podlega jedynie informacja dotycząca tej umowy ramowej. Natomiast wartość umów wykonawczych zawartych przez zamawiającego w celu realizacji umowy ramowej nie podlegają ujawnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, gdyż prowadziłoby to do dwukrotnego uwzględnienia w sprawozdaniu zamówienia udzielonego przez tego samego zamawiającego. Tym samym, zamawiający nie wypełnia tabeli X w odniesieniu do zamówień publicznych objętych zakresem umowy ramowej."