4 oczywista omyłka

przez ab123

9 zmieniona oferta

przez kaskaa

10 Oferta niezaparafowana

przez Tomek40

12 ważność KRK dla osoby

przez szjusta

14 aktualna koncesja

przez ewelinek

15 uzupełnienie

przez ab123

18 Dokumenty wraz z ofertą

przez agulinka

21 Referencja

przez agulinka

24 Informacja o wyborze oferty

przez Ruda26

25 tajemnica przedsiębiorstwa

przez dorota26

27 Data dokumentów

przez Miraa

28 terminy

przez jo

29 kryterium oceny ofert

przez kaskaa