1 oczywista omyłka

przez ab123

4 odwrócony vat

przez zes

7 zmiana w kosztorysie

przez jasiekrok

8 oferta neizgodna z SIWZ?

przez nowyzielony

9 cena oferty

przez ab123

11 Brak okresu gwarancji

przez ab123

14 Pełnomocnictwo

przez ab123

15 odwrócony vat

przez Weronika5

18 tytuł na kopercie oferty

przez ab123

19 tytuł na kopercie oferty

przez ab123

21 zobow. innego podmiotu?

przez anka

22 PN art. 24aa

przez Nero

24 Podstawa do unieważnienia?

przez winter16

25 Przedłużenie TZO

przez Bitter

27 Zachowanie terminu

przez ABCD