2 podmiot trzeci ..

przez anka

6 Pełnomocnictwo?

przez Bitter

8 Zakup ambulansu

przez Bitter

9 Pisarska czy inna?

przez Bitter

10 Aktualność dokumentów ZUS/US

przez Użytkownik111

11 brak formularza ofertowego

przez maja2009

12 krk spółki jawnej

przez jasiekrok

17 dokument z KRK

przez szad

20 oferta równoważna

przez ewelinek

21 KNR

przez jo

22 Złe kryteria oceny ofert

przez kaskaa

23 termin związania ofertą,

przez ewelinek

25 uchylenie się od zawarcia umowy

przez nowyzielony

27 podstawa dysponowania, zasoby a umowa zlecenie

przez wykonawcabudowlaniec

29 omylka?

przez nowyzielony

30 odrzucenie oferty

przez ZB