1

Temat: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

Wykonawca przy Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego nie wpisał go do podwykonawców w formularzu ofertowym, odrzucacie go z uwagi na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 czy wzywacie do wyjaśnień?

2

Odp: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

A co wynika ze zobowiązania podmiotu trzeciego?

3

Odp: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

kompletnie nic, tak sobie myślę że wezwę do złożenia ponownie tego zobowiązania

4

Odp: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

Nie ma przeszkód, aby na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty. Jeżeli w wyniku takiego wezwania wykonawca potwierdzi, że podmiot trzeci będzie podwykonawcą, to nie stanowi to zmiany treści oferty. Czy ze zobowiązania wynika, że wykonawca chce wykonać zamówienia nie tylko własnymi siłami?

5

Odp: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

Ze zobowiązania nic nie wynika, nie wiadomo czy robią sami czy robią jak podwykonawcy, zupełnie nic, skrótowo zapisali, dokument zatem zawiera błędy.
Co tu wyjaśniać jak brak treści?
Skorzystam z 26 ust. 3

6

Odp: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

ok smile

7

Odp: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

dzięki!

8

Odp: Powoływaniu się na zasoby podmiotu trzeciego

z oferty wynika że Wykonawca wskazuje jako podmiot trzeci osobę z uprawieniami-kierownika budowy, dołącza też jego zobowiązanie
Dodatkowo w oświadczeniu Wykonawca wpisuje kolejny podmiot trzeci- po nazwie działalności gospodarczej z pieczątki , Zamawiający stwierdza że jest to firma,  w której pracuje ten kierownik budowy- czy właściciel tej firmy również powinien takie zobowiązanie wystawić dla Wykonawcy?
czy w ogóle jest konieczne zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku kierownika budowy?