1

Temat: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów, prowadzony "papierowo". Wykonawca przedłożył w ofercie kserokopię Wadium wystawionego elektronicznie. Chcieliśmy Wadium w pieniądzu, bądź jeżeli Wykonawca składa je w innej formie to ma przedłożyć jego papierowy oryginał. Jak to traktować?

2 (edytowany przez Marta 2020-09-07 11:36:17)

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

a mailowo wysłał w terminie wadium elektronicznie czy też nie? co to jest "papierowy oryginał"?

3

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Nie wysłał w żadnej sposób, ani e-mailem, ani nie złożył na żadnym nośniku. "Papierowy oryginał" - wydruk papierowy z elektronicznej gwarancji.

4

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Przepraszam "papierowy oryginał" to np. gwarancja wadialna na papierze, czyli np. gwarancja bankowa. Według nas oferta nie jest zabezpieczona wadium. Zamawiający powinien być w posiadaniu oryginału gwarancji. W tym wypadku oryginał gwarancji (gwarancja elektroniczna) znajduje się w dalszym ciągu u Wykonawcy a nam zrobił jedynie jej wydruk papierowy.

5

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

W tożsamej sytuacji odrzuciłem ofertę - wadium wniesione w niepoprawnej formie. Wynika to z prawa bankowego i konieczności zachowania formy pisemnej.

6

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Tak wniesione wadium nie zabezpiecza oferty, gdyż na podstawie złożonego dokumentu nie będzie można wyegzekwować zapłaty wadium (nie masz oryginału dokumentu wadialnego).
Ofert do odrzucenia.

7

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

nie macie wadium, oferta do odrzucenia