1

Temat: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów, prowadzony "papierowo". Wykonawca przedłożył w ofercie kserokopię Wadium wystawionego elektronicznie. Chcieliśmy Wadium w pieniądzu, bądź jeżeli Wykonawca składa je w innej formie to ma przedłożyć jego papierowy oryginał. Jak to traktować?

2 (edytowany przez Marta 2020-09-07 11:36:17)

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

a mailowo wysłał w terminie wadium elektronicznie czy też nie? co to jest "papierowy oryginał"?

3

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Nie wysłał w żadnej sposób, ani e-mailem, ani nie złożył na żadnym nośniku. "Papierowy oryginał" - wydruk papierowy z elektronicznej gwarancji.

4

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Przepraszam "papierowy oryginał" to np. gwarancja wadialna na papierze, czyli np. gwarancja bankowa. Według nas oferta nie jest zabezpieczona wadium. Zamawiający powinien być w posiadaniu oryginału gwarancji. W tym wypadku oryginał gwarancji (gwarancja elektroniczna) znajduje się w dalszym ciągu u Wykonawcy a nam zrobił jedynie jej wydruk papierowy.

5

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

W tożsamej sytuacji odrzuciłem ofertę - wadium wniesione w niepoprawnej formie. Wynika to z prawa bankowego i konieczności zachowania formy pisemnej.

6

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Tak wniesione wadium nie zabezpiecza oferty, gdyż na podstawie złożonego dokumentu nie będzie można wyegzekwować zapłaty wadium (nie masz oryginału dokumentu wadialnego).
Ofert do odrzucenia.

7

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

nie macie wadium, oferta do odrzucenia

8

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Poniżej prezentuję ciekawy przypadek wadium miało być elektronicznie ale gwarant nie dysponował podpisami elektronicznymi więc wadium złożono w postaci skanu i podpisał je wykonawca. W treści wadium nie znalazły się ograniczenia odnośnie oryginału.
2418/19,

9

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Na 5 dni przed składaniem ofert dużo po upływie połowy czasu do zamawiającego wpłyneło zapytanie czy zamawiający zaakceptuje wadium w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym przed złożeniem oferty a do oferty forma papierowa.
Postępowanie poniżej progów papierowe.
Jak powinien postąpić zamawiający?:
1. Wyrazić zgodę w wyjaśnieniach - zmienić ogłoszenie.
2. Nie wyrażać zgody.
2. Brak odpowiedzi na zapytanie ze względu na upływ połowy wyznaczonego terminu

10

Odp: Wadium elektroniczne w postępowaniu "papierowym"

Fart napisał/a:

2. Nie wyrażać zgody.

i odpowiedzieć

1. Osobiście uważam, że jeśli Cię to nie kosztuje tak wiele zdrowia, to ukłonem w stronę wykonawcy jest odpowiedzieć na zadane pytanie, szczególnie jeśli nie jest uszczypliwe, a szuka odpowiedzi, bo chce wziąć udział u Ciebie w postępowaniu
2. Nie wyrażać zgody, taka forma dokumentu włożona w kopertę nie daje Ci gwarancji, że sam sobie tego nie stworzył w paincie. Jak odstąpi od podpisania umowy, to możesz wtedy zabrać sobie ksero z ksera tego wadium i włożyć w ramkę smile