1

Temat: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Zamawijacy chce wymagac próbki , gdzie w igloszenuu unijnym ma o tymnapisac? w seksji III- inne szczegolne warunki  i czy w seksji VI - informacje uzupelniajace?

2 (edytowany przez Darek W. 2017-07-03 09:59:58)

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Ja dałem w opisie przedmiotu - II.2.4)

Obowiązek informacyjny tym samym został spełniony.

3 (edytowany przez Marta 2017-07-03 10:52:05)

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

powolujesz sie tam na zapis z rozporzadzenia czy tylko art. 25.1.2.? masz schemat badania probki rozpisany rowniez?

4

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Marta napisał/a:

Zamawijacy chce wymagac próbki , gdzie w igloszenuu unijnym ma o tymnapisac? w seksji III- inne szczegolne warunki  i czy w seksji VI - informacje uzupelniajace?

czyli będziesz tego wymagać od najwyżej ocenionego?

5 (edytowany przez Darek W. 2017-07-03 10:56:53)

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Ano to ani to - bo próbkę ma złożyć u mnie wraz z ofertą, a nie tylko najwyżej oceniony, bo stanowi ona kryterium oceny oferty.

6

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

a to zupełnie o innej probce mowimy, czyli ty wymagaszs po to zeby przyznac punkty w kryterium tak?

7

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Tak.

8

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Darek W. napisał/a:

Ano to ani to - bo próbkę ma złożyć u mnie wraz z ofertą, a nie tylko najwyżej oceniony.

czyli u ciebie próbka nie jest dokumentem przedmiotowym z art. 25.1.2, tylko treścią oferty

9

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

janek159 napisał/a:
Marta napisał/a:

Zamawijacy chce wymagac próbki , gdzie w igloszenuu unijnym ma o tymnapisac? w seksji III- inne szczegolne warunki  i czy w seksji VI - informacje uzupelniajace?

czyli będziesz tego wymagać od najwyżej ocenionego?

tak

10

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

VI.3 - pasuje

11

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

a  wsiwz gdzie to pisac? w opz czy moze przy informacji o tym ze zamawiajacy stosuje art 24 aa?

12

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

A masz takie miejsce w SIWZ gdzie wypisujesz co będziesz żądać od najwyżej ocenionego?

13

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Jeżeli jest to żądanie na podstawie art 25.1.2 to umieszczasz to tam gdzie w SIWZ jest miejsce na warunki udziału i podstawy wykluczenia.

14 (edytowany przez Marta 2017-07-04 07:10:39)

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

VII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
pkt 10.    Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia została najwyżej oceniona (Zamawiający stosuje art. 24 aa ustawy pzp), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty - tabela 1    Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania (dotyczy wszystkich części)......

pkt. 11.W zakresie czaesci nr ...zamówienia, zgodnie z art. 25. ust. 1 pkt 2, W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i/lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawijący wezwie Wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia została najwyżej oceniona do przedstawienia:
a) próbek systemów i.............
Scenariusz badania próbek został opisany w zalaczniku nr... do SIWZ

15

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

dobra kolejność? chyba najpierw wzywam do zlozenia probki, stwierdzam czy oferta nie do odrzucenia a potem wzywam do zlozenia wykazu dostaw itd....

16

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Z oferty musi wynikać szczegółowo jaki system (model) jest oferowany tak żeby próbka systemu (modelu) odpowiadała ofercie.

17

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

wzywasz na podstawie 26.2 do wszystkiego co wynika z 25.1 (w tym pkt 1,2,3) dając na to 5 dni.

Problem "twojej" próbki żądanej na podstawie art 25.1.2 polega na tym że na podstawie tej próbki nie oceniasz oferty a to czy dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ. Korzyść ze stosowania tego przepisu jest taka że możesz wezwać do uzupełnienia wadliwego dokumentu.

18

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

jarosław napisał/a:

Z oferty musi wynikać szczegółowo jaki system (model) jest oferowany tak żeby próbka systemu (modelu) odpowiadała ofercie.

probka ma nam potwierdzic zgodnosc z siwz

19 (edytowany przez Marta 2017-07-04 07:36:15)

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

jarosław napisał/a:

wzywasz na podstawie 26.2 do wszystkiego co wynika z 25.1 (w tym pkt 1,2,3) dając na to 5 dni.

Problem "twojej" próbki żądanej na podstawie art 25.1.2 polega na tym że na podstawie tej próbki nie oceniasz oferty a to czy dostawa spełnia wymagania określone w SIWZ. Korzyść ze stosowania tego przepisu jest taka że możesz wezwać do uzupełnienia wadliwego dokumentu.

bede wzywac z 26.1 i dam im 10 dni- unijny., i moge wtedy wszystko w jednym pismie tak? probka oraz wykaz doswiadczenia, sytuacji ekonomicznej tak?

20 (edytowany przez Marta 2017-09-05 11:52:51)

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

ponawiam,
Na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) w związku z dokonaną oceną ofert wzywam do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, wymienionych poniżej, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
  2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
  3) brak podstaw wykluczenia.

czy moge wezwac do zlozenia próbki osobnym pismem w późniejszym terminie? a teraz wezwac  z pkt 1i  3 powyzej?

21

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

A dlaczego taki pomysł?

22 (edytowany przez Marta 2017-09-05 12:45:51)

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

proponujesz wszystko w jednym pismie wymagac dokumenty od wykonawcy, podmiotow trzecich i probka? pomysł się zrodzil zeby najpierw zbadac dokumenty a potem zająć sie probka bo nie wszyscy z komisji sa urlopy itd.
czyli prosić o złożenie próbki tak samo jak resztę dokumentów a termin badania próbki to juz bedzie innym pismem zalatwiany tak?

23

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

Wezwać o wszystko, badać nie musicie wszystkiego od razu.

24

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

dzięki Marcel jestes bardzo pomocny , pierwszy raz robie po nowemu unijny...

25

Odp: żądanie próbki zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2

szukam wzoru protokołu z badania próbki posiada ktoś z Was?