26

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Czyli tak jak myślałam. Musze wezwać go do uzupełnienia by wykazał mi min. jedną inwestycję gdzie była budowa lub rozbudowa  jednego obiektu budowlanego kubaturowego. Gdyby wykazał mi to same zadanie ale z wydzieleniem że ten budynek ma taką kubaturą a ten drugi taki to będzie ok?

27

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Przy założeniu że każdy z tych budynków to odrębny obiekt budowlany, a wydaje mi się że tak to,

może wezwać do wyjaśnienia treści wykazu osób (26.3) lub w przypadku gdy wyjaśnienie nie będzie potwierdzać wymaganej kubatury dla jednego obiektu, nowego wykazu osób z opisem kwalifikacji.

28

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Marta napisał/a:

witam ,
tym razem mam odwrotną sytuację- oferte sklada sp. z o.o. (istnieje od 2015r.), natomiast referencje ma od wspólnika który prowadzi działalność gospodarczą (od 2005r.)
czy to jest ok? oferent troche namieszał bo wpisał w ofercie że ten wspólnik prowadzacy działalność gosp. jest jego podmiotem trzecim, który "czynnie udostępni mu wiedze i doświadczenie w formie koordynacji prac,uczestnictwa  w naradach, nadzorze nad realizacją inwestycji i działaniach logistycznych"


pomocy

29

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Marcel napisał/a:

Wspólnicy spółki cywilnej mogą nabywać i nabywają określoną wiedzę i doświadczenie, a nie spółka, a więc wychodzi że jest ok.

a jak jest przy spółce z o.o.?? masz może jakiś wyrok cokolwiek.. ofertę składa sp. z o.o., wspólnik tej spółki prowadzi działalność gosp. i spółka powołuje się na jego doświadczenie, wyjaśniają iż nie jest to ich podwykonawca, i dołączają jego zobowiązanie jako podmiotu trzeciego...

30

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Czyli wspólnik ma odrębną firmę z wymaganym doświadczeniem na które powołuje się spółka?

31

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Marcel napisał/a:

Czyli wspólnik ma odrębną firmę z wymaganym doświadczeniem na które powołuje się spółka?


tak, ma odrębną firmę - działalność gosp., a w spółce z o.o. jest prezesem

32

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Jak by nie patrzeć, to spółka korzysta z podmiotu trzeciego smile

33 (edytowany przez Marta 2019-02-15 12:32:50)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Marcel napisał/a:

Jak by nie patrzeć, to spółka korzysta z podmiotu trzeciego smile

W ramach wyjaśnień treści oferty złożyli zobowiązanie podmiotu 3 ale piszą też że on nie będzie podwykonawcą, a z treści zobowiązania wynika jak nic ze referencje będą podmiotu 3 składać na potwierdzenie warunku udziału. Wezwać do złożenia wykazu robot z referencjami I dopiero to rozstrzygać?
pomocy nigdy nie miałam takiego przypadku ze sp. z o.o. i działającą nadal działalnością gosp.

34

Odp: wykaz robót definicja obiektu

help

35

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Mnie właśnie martwi że zaznaczono iż nie będzie podwykonawcy a co do zasady spółka korzysta z podmiotu trzeciego, a więc warto zapoznać się z wyrokiem:

https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Warunki-udzia%C5%82u-zdolno%C5%9B%C4%87-zawodowa/w-zlozonej-ofercie-wykonawca-wykazal-spelnienie-warunku-zdolnosci-zawodowej-poprzez-powolanie-sie-na-doswiadczenie-firmy-w-sp-z

....."Zamawiającemu wezwanie wykonawcy R. T. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą T. -B. R. T. z siedzibą w C. w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów potwierdzających samodzielne spełnienie przez ww. wykonawcę warunku udziału opisanego w pkt 5.2 SIWZ, z uwagi na jasną deklarację wykonawcy ? co do realizacji niniejszego zamówienia bez udziału podwykonawców. Zatem kierowane przez Zamawiającego wezwanie o uzupełnienie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp swym zakresem powinno odnosić się wyłącznie do uzupełnienia przez wykonawcę własnego doświadczenia celem wykazania spełnienia warunku z pkt 5.2. SIWZ".....

36

Odp: wykaz robót definicja obiektu

nie jest ok. Skoro taki warunek nalezy zastosować definicję prawa budowlanego co do obiektu. Wyjaśnij - niech podzieli.

37 (edytowany przez Marta 2019-02-18 09:51:11)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

dzięki, czekam na dokumenty, wezwałam z art. 26 ust. 2

38 (edytowany przez Marta 2019-02-19 07:00:53)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Zamawiający otrzymał wykaz robót, jedną  z nich jest wykonanie instalacji fotowaltaicznej, wszystko byłooby ok gdyby nie to że referencje w tym zakresie wystawione są nie na sp. z o.o.( która złożyła ofertę i oświadcza że wykona całe zadanie sama), tylko na firme pana który prowadzi działalność gospodarczą i jest jednocześnie wspólnikiem w sp. z o..o która złożyła ofertę.referencje są z listopada 2018,
Potwierdziło się zatem że jest to podmiot trzeci ale w wyjaśnieniach firma mocno stoi przy tym, że nie będzie miała podwykonawstwa, ponieważ referencje tej dzialalności gosp. są również traktowane jako referencje ich.
Reszta wymaganych referencji jest na sp. z o.o.
czy Zamawiający ma teraz wezwać z art. 26 ust. 3 do uzupełnienia bądź złożenia nowego wykazu gdzie Wykonawca sam spełnia warunek w zakresie fotowaltaiki?

39

Odp: wykaz robót definicja obiektu

ktoś pomoże?

40

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Moim zdaniem wymaga to uzupełnienia. Wykonawca nieźle strzelił sobie w kolano, ograniczając sobie pole manewru.

41

Odp: wykaz robót definicja obiektu

ftp://ftp.uzp.gov.pl/KIO/Wyroki/2018_1336.pdf
chyba jednak jest ok...

42

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Szczegóły grają istotną rolę. Czy sformułowanie "czynnie udostępni mu wiedze i doświadczenie w formie koordynacji prac,uczestnictwa  w naradach, nadzorze nad realizacją inwestycji i działaniach logistycznych" oznacza realny udział podmiotu trzeciego w wykonywaniu zamówienia?

43 (edytowany przez Marta 2019-02-19 14:21:46)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

wg mnie tak, tym bardziej że jest to sam prezes spółki która złożyła oferte...a w wyroku który wskazałam jest człowiek zatrudniony na umowę o pracę na 1/4 etatu

44 (edytowany przez memphis 2019-02-19 15:51:19)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Tam podmiot trzeci udostępnił brygadzistę, który ma realny wpływ na wykonanie zamówienia. Wchodzenie jednak w zakres obowiązków prezesa powiązanego z oboma podmiotami przy wykonywaniu zamówienia może być już nadgorliwe, tym bardziej że jest mowa o koordynacji.

45 (edytowany przez Marta 2019-02-20 07:13:06)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

treść zobowiązania jest tego typu:
w imieniu -"nazwa działalności gospodarczej Jan Kowalski"- zobowiązuje sie do oddania zasobów: zdolności techniczne i zawodowe... i równocześnie oświadczam że udostępniam Wykonawcy ww zasoby w następującym zakresie:
1) udostępniam Wykonawcy zasoby: zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie:" referencje potwierdzające (wg wymagań siwz), wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2) sposób wykorzystania zasobów i zakres: Ja Jan Kowalski czynnie udostępnię moją wiedze i doświadczenie, w formie polegającej na koordynacji prac, uczestnictwie w naradach koordynacyjnych, nadzorze nad realizacją inwestycji i działaniach logistycznych w niezbędnym do zrealizowania zadania zakresie na cały okres re4alizacji i obowiązywania umowy o zamówienie publiczne
3) zakres i okres mojego udziału: czynnie udostępnienie moją wiedze i doświadczenie, w formie polegającej na koordynacji prac, uczestnictwie w naradach koordynacyjnych, nadzorze nad realizacją inwestycji i działaniach logistycznych w niezbędnym do zrealizowania zadania zakresie na cały okres re4alizacji i obowiązywania umowy o zamówienie publiczne
4) bede realizował nw zadania, których dotyczą udostępnione zasoby odnoszące sie do warunków udziału , na których polega Wykonawca:  "nazwa firmy wykonawcy składającego ofertę"
brak wypełnionego tego punktu

46

Odp: wykaz robót definicja obiektu

str. 12 wyroku:"y.Należy zwrócić uwagę, że odmienne rozumienie zwrotu ?zrealizują roboty?, którym posługuje się art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, wymagałoby przyjęcia, że podmiot trzeci ?w  tym  wypadku jednoosobowa  działalność  gospodarcza ?a  zatem  osobiście  Jerzy  Lewandowski,  ma samodzielnie,  fizycznie  wykonać  całość  robót  budowlanych.  Ustawa  Pzp  natomiast w najmniejszym stopniu nie ogranicza możliwości powołania się na zasoby doświadczenia należące do podmiotów będących przedsiębiorstwami w formie jednoosobowych działalności gospodarczych."

47

Odp: wykaz robót definicja obiektu

Istotne są także te fragmenty:
Referencje te wystawione były dla Z.U.H., ale zakład ten stanowi jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną przez J. L. . To J. L. odpowiedzialny jest za zobowiązania prowadzonego przedsiębiorstwa, organizację jego pracy itd. To przy nim, jako przy przedsiębiorcy, zgodnie z ww. orzeczeniem SN, zostają wiedza i doświadczenie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa.

Istotne jest doświadczenie podmiotu, któremu zlecana jest realizacja robót, zaś w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej doświadczenie to należy do osoby prowadzącej taką działalność.

48 (edytowany przez Marta 2019-02-21 08:05:36)

Odp: wykaz robót definicja obiektu

no tak, i nie ma tu znaczenia że on nadal ta działalność prowadzi o te referencje są z aktualnego okresu-grudzień 2018.