26

Odp: elektronizacja zamówień

Platformy prywatne raczej na 99% będą konieczne.

27

Odp: elektronizacja zamówień

golavox napisał/a:

lub jak za starych czasów nie zalogujesz się bo będzie przeciążenie .... wrócimy do czasów ogłaszania przetargów o dziwnych godzinach rannych i popołudniowych czyli poza szczytem

Ogłaszanie postępowań to mniejszy problem, gorzej jak system padnie w chwili otwarcia, kiedy kilkunastu wykonawców zechce jednocześnie przejrzeć oferty konkurentów

28

Odp: elektronizacja zamówień

I już pierwsze odwołanie.
http://mc.bip.gov.pl/publiccontracts/view/9554

29

Odp: elektronizacja zamówień

chyba trzeba będzie postawić na platformy prywatne bo sie pewnie nie wyrobią chyba że nowa ustawa coś zmieni w terminach

30

Odp: elektronizacja zamówień

Żadne prywatne platformy tego nie udźwigną. Aby system był spójny i ogólnodostępny musi powstać jakaś  wspólna baza przez którą będą przechodziły wszystkie postępowania. Te "prywatne platformy " mogą jedynie wspomagać tworzenie/obieg dokumentów wewnątrz firm zamawiających.

31

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:

Żadne prywatne platformy tego nie udźwigną. Aby system był spójny i ogólnodostępny musi powstać jakaś  wspólna baza przez którą będą przechodziły wszystkie postępowania. Te "prywatne platformy " mogą jedynie wspomagać tworzenie/obieg dokumentów wewnątrz firm zamawiających.

eB2B działa i COAR skutecznie przeprowadza przez nią postępownaia ;-)

32

Odp: elektronizacja zamówień

Ciekaw ile kosztuje ich oferta - jak widzę z postępowań na ich stronie to zamawiający, którzy z ich strony korzystają np. PKP, MPWIK W M. ST. WARSZAWIE , PGNIG mają olbrzymie budżety.

33

Odp: elektronizacja zamówień

OK. Nie wgłębiałem się w możliwości systemu eb2b ale czy posiada on możliwość poufnego przyjęcia ofert elektronicznych i ich publicznego udostępnienia określonego dnia i o określonej godzinie ?. Czy system ma automatyczne połączenie z BZP i DzUUE czyli publikatorach ogłoszeń. To co widziałem po pobieżnym obejrzeniu wygląda mi na

34

Odp: elektronizacja zamówień

marekw2 napisał/a:

OK. Nie wgłębiałem się w możliwości systemu eb2b ale czy posiada on możliwość poufnego przyjęcia ofert elektronicznych i ich publicznego udostępnienia określonego dnia i o określonej godzinie ?. Czy system ma automatyczne połączenie z BZP i DzUUE czyli publikatorach ogłoszeń. To co widziałem po pobieżnym obejrzeniu wygląda mi na

czy posiada on możliwość poufnego przyjęcia ofert elektronicznych i ich publicznego udostępnienia określonego dnia i o określonej godzinie  - TAK
czy system ma automatyczne połączenie z BZP i DzUUE czyli publikatorach ogłoszeń - NIE

smile

35

Odp: elektronizacja zamówień

Odradzają zakup gotowych rozwiązań dostępnych teraz na rynku.

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/uplynal-termin-skladania-ofert-w-postepowaniu-dotyczacym-platformy-e-zamowien-trwaja-prace-na-budowa-portalu-e-uslug

36

Odp: elektronizacja zamówień

lisvitalis napisał/a:

Odradzają zakup gotowych rozwiązań dostępnych teraz na rynku.

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/uplynal-termin-skladania-ofert-w-postepowaniu-dotyczacym-platformy-e-zamowien-trwaja-prace-na-budowa-portalu-e-uslug


właśnie,

też to czytałem ostatnio

37

Odp: elektronizacja zamówień

Wszystkie prywatne rozwiązania tak czy inaczej będą musiały opierać się na elementach publicznej platformy (np. archiwizacja) Dzisiaj kiedy UZP jest na etapie wyłaniania wykonawcy projektu (?) dla takich zamawiających jak ja którzy nie korzystają ze wsparcia platformy elektronicznej nie ma sensu kupować czegoś co w IX-XI.2018 zostanie gruntownie przebudowane.
Ja do tematu wracam w wakacje 2018.

38

Odp: elektronizacja zamówień

no nie bardzo raczej w kwietniu 2018 z uwagi na JEDZ chyba że nie masz unijnych

39

Odp: elektronizacja zamówień

jo napisał/a:

no nie bardzo raczej w kwietniu 2018 z uwagi na JEDZ chyba że nie masz unijnych

czy wystarczy, że JEDZ będzie złożony w formie elektronicznej np. na nośniku CD, podpisany kwalifikowalnym ?
nie znalazłem info, że musi być przesłany elektronicznymi kanałami komunikacji

40

Odp: elektronizacja zamówień

https://mc.bip.gov.pl/publiccontracts/view/9554
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia
dokonaną w dniu 27 lutego 2018 r. czynność oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej
Wykonawcy Enterprise Services Polska Sp. z o.o., ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa, oraz
informuje o przystąpieniu do powtórzenia czynności oceny ofert złożonych w postępowaniu.

41

Odp: elektronizacja zamówień

ciekawe czy zdązyli oddać wadium smile

42

Odp: elektronizacja zamówień

Marcel napisał/a:

(...) od kwietnia wstępne oświadczenie i JEDZ ma być składane elektronicznie (...)

Marcel - pisząc wstępne oświadczenie i JEDZ masz na myśli oświadczenie zarówno poniżej jak i powyżej progów?

Z ustawy wydaje się, że kwietniowa elektronizacja dotyczy tylko JEDZa, ale treść rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych zawiera taki zapis:

§ 7.
2. (...), z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r."

Czy zatem nalezy to rozumieć w taki sposób, że od 18.04 JEDZ jest obowiązkowo elektroniczny, a oświadczenie w procedurze poniżej progów może być tak złożone i możliwość taką Zamawiający musi w SIWZ dopuścić?

43

Odp: elektronizacja zamówień

Mi się wydaje, patrząc na zapisy rozporządzenia, że zarówno JEDZ jak i wstępne oświadczenia, muszą być składane  elektronicznie od 18 kwietnia 2018 r.

44

Odp: elektronizacja zamówień

Miraa napisał/a:

Mi się wydaje, patrząc na zapisy rozporządzenia, że zarówno JEDZ jak i wstępne oświadczenia, muszą być składane  elektronicznie od 18 kwietnia 2018 r.

Też mi się tak wydawało - lecz - (za lexem)

Przedmiotową kwestię reguluje art. 15 ustawy z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) - dalej ustawa nowelizacyjna.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej, przepisy art. 10a i nast. ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - dalej p.z.p., w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosuje się do postępowań w sprawie udzielenia zamówienia, wszczynanych przez centralnego zamawiającego od dnia 18.04.2017 r., natomiast do postępowań wszczynanych przez innych zamawiających, począwszy od dnia 18.10.2018 r.

Jednocześnie, w art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, uczyniono zastrzeżenie, że w odniesieniu do wszystkich zamawiających, jednolity dokument (JEDZ), w ramach każdego postępowania, należy składać w formie elektronicznej, już od 18.04.2018 r. Należy zauważyć, że przepis ten, odnosi się wyłącznie do oświadczeń w zakresie wskazanym przez zamawiającego, o których mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., składanych w formie jednolitego dokumentu, a nie składanych w innej formie (papierowej).

W tym kontekście, należy zauważyć, że zgodnie z art. 25a ust. 2 p.z.p., jednolity dokument, wykonawca składa obligatoryjnie, tylko w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne.

Skoro więc, przepis art. 15 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, przewiduje obowiązek składania w formie elektronicznej od 18.04.2018 r. tylko dokumentu JEDZ, a dokument ten, zgodnie z przepisami p.z.p., składa się tylko w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne, to należy stwierdzić, iż obowiązek ten, będzie miał zastosowanie, wyłącznie w ramach postępowań tzw. unijnych. W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, wykonawca, nie składa oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., w formie jednolitego dokumentu (JEDZ).

45

Odp: elektronizacja zamówień

Też uważam, że elektronizacja będzie obowiązywała tylko JEDZ od. 18.04.2018 r. Ciekawa jestem co będą mówić na szkoleniach trzeba będzie się wybrać  obowiązkowo:)

46

Odp: elektronizacja zamówień

Art. 15. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiają-
cego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający od dnia 18 października 2018 r.
2. Przepis art. 10a ustawy zmienianej w art. 1 w zakresie jednolitego dokumentu zamówienia stosuje się od dnia
18 kwietnia 2018 r.


Racja smile

47

Odp: elektronizacja zamówień

mali wykonawcy dla małych zamówień mają jeszcze czas

48

Odp: elektronizacja zamówień

Dzięki za Wasze odpowiedzi! Też myślałyśmy, że elektronizacja kwietniowa dotyczy tylko JEDZa, a potem koleżanka wróciła ze szkolenia organizowanego przez APEXNET i przywiozła taką rewelację właśnie, że małe oświadczenia w formie elektronicznej także powinny zostać dopuszczone (nie obowiązkowo elektronicznie składane jak JEDZ, ale dopuszczone takie złożenie) i że wynika to z treści rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Zaczęłyśmy nad tym myśleć i w rozporządzeniu faktycznie jest taka jakby rozbieżność z ustawą:
§ 7.
2. (...), z wyjątkiem przepisów dotyczących składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a tej ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r."

49

Odp: elektronizacja zamówień

Co do zasady tak jest, ale nie obligo.

50

Odp: elektronizacja zamówień

Ps. też się wybieram na APEXNET smile