1

Temat: dodatkowa lokalizacja

W dniu odbioru sprzętu drukującego wydział merytoryczny Zamawiającego poinformował Wykonawce, że jedno z urządzeń trzeba zawieść do oddziału oddalonego o 30 km od siedziby Zamawiajacego. Nie było mowy o tym w siwz ani umowie.
Wykonawca wystąpił o zmianę ceny tzn zwiększenie jej o ok 1 000 zł , ponieważ przez 5 lat świadczy gwarancję i w tym czasie koszty dojazdów i konserwacji ponosi Wykonawca, a więc będzie miał de fakto 2 miejsca świadczenia tej usługi a nie jedno. Czy zamawiający może podpisać wobec tego aneks do umowy zwiększając cenę ofertową?

2

Odp: dodatkowa lokalizacja

jeśli przewidziałaś taką zmianę umowy

3

Odp: dodatkowa lokalizacja

Można wprowadzać zmiany do umowy nie tylko przewidziane. Polecam wczytanie się w przepisy w tej sprawie.

4

Odp: dodatkowa lokalizacja

Czy była możliwość i wiedza o zaistniałej sytuacji w dniu ogłoszenia postępowania?

5

Odp: dodatkowa lokalizacja

jasne że mogliśmy to przewidzieć... ale tego nie zrobiliśmy, czy zatem art. 144 ust. 1 pkt 6 wchodzi w grę?

6 (edytowany przez janek159 2018-10-09 10:34:59)

Odp: dodatkowa lokalizacja

Więc powiedziałbym, że ten właśnie przypadek się kwalifikuje do zastosowania punktu 6. Nie musi być to możliwe wcześniej do przewidzenia albo może być to wcześniej do przewidzenia. Przepis z 6 o tym nie mówi. Poza tym ważne aby za zmianą wartości umowy szła zmiana ekwiwalentu, czyli wykonania zakresu przedmiotowego. Tu tak jest.