1 (edytowany przez Marta 2018-10-25 08:52:22)

Temat: kontrola- pomocy

kontrola prosi o wyjaśnienie ?  dlaczego zamawiający nie poczekał do dnia i godziny wskazanej w wezwaniu do złożenia dokumentów od oferenta drugiego w rankingu. dotyczyło wezwanie wyjaśnienia RNC.
Ponieważ otrzymałam wyjaśnienie wraz z dowodami od oferenta który był pierwszy w rankingu, zostało ono przyjęte , uznałam iż nawet jak złoży to wyjaśnienie dot. RNC drugi , to i tak wzywam tego który jest pierwszy w rankingu. nie czekałam do upływu dnia i godziny wyznaczonego  w piśmie i wystąpiłam do wykonawcy pierwszego w rankingu o złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału. czyli nie czekałam na wyjaśnienia dot. RNC drugiego wykonawcy(który ich nie złożył wcale) i tu chciałam dopisać uzasadnienie dotyczące sprawności prowadzenia postępowania , macie coś sensownego?
czy wybronie się z tego?
PN, procedura z art. 24 aa ,

2

Odp: kontrola- pomocy

Dokumenty złożone przez drugiego oferenta nie mogły mieć wpływu na działanie Z. dotyczące wezwania pierwszego do uzupełnienia oferty. Mogły mieć jedynie znaczenie do okreslenia w jaki sposób ma być rozpatrywana oferta drugiwego W. i jak oceniana. Skoro Pierwszy spełnił warunki zastosowano 26.1lub2 w celu większej sprawności postępowania bez braku niepotrzebnej zwłoki wykonując czynności, ltóre w żadnym razie nie miały wpływu na tok postępowania i nie mogły mieć wpływu na jego ostateczny wynik.
Cos takiego z biegu wymysliłem

3 (edytowany przez Marcel 2018-10-25 09:27:54)

Odp: kontrola- pomocy

Nie miało to żadnego wypływu na wynik postępowania, co do zasady już sama wytłumaczyłaś dlaczego nie czekałaś.
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp., w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę oferta jest prawidłowa i została najwyżej oceniona, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
Ps. kontrole mnie czasami masakrują bzdetnymi pytaniami.

4

Odp: kontrola- pomocy

no skąd brać czas na tłumaczenie sie z czegoś co jest logiczne i racjonalne i zgodnie z pzp, ktoś miał to fajnie rozpisane czekam może się znajdzie:-)

5

Odp: kontrola- pomocy

a może kontrolujący myśli że w wyniku wyjaśnień RNC wykonawca drugi w rankingu  jeszcze bardziej obniży cenę tak aby być pierwszym w rankingu? nie wiem już sama co ma na myśli...

6 (edytowany przez jo 2018-10-25 09:51:17)

Odp: kontrola- pomocy

nie może obniżyć ceny przy badaniu rnc

7

Odp: kontrola- pomocy

jo napisał/a:

nie może obniżyć ceny przy badaniu rnc

ja wiem ale może kontrolujący nie i też o tym mu wspomnieć w wyjaśnieniach?

8

Odp: kontrola- pomocy

Może to coś pomoże:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/procedura-uregulowana-w-art.-24aa-ustawy-pzp,-tzw.-procedura-odwrocona
Powyższe wynika z celu przyświecającego regulacji art. 24aa ustawy Pzp, który to cel sprowadza się do maksymalnego przyspieszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.