26

Odp: kierownik budowy a kierownik robót

Marta napisał/a:


pozwolenie na budowę jest tylko na instalacje gazową, reszta prac na zgłoszenie. Za calość musi odpowiadać kierownik budowy czy może to być kierownik robót? bo akurat przy ogólnobudowlance mam pozwolenie na użytkowanie wiec chce wymagać kierownika robót w warunkach udziału.
jak to robicie?

Jeżeli pozwolenie na budowę obejmuje wyłącznie instalacje gazowe to obowiązkowo musisz mieć kierownika budowy  posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Pozostałymi pracaami nie musi kierować osoba z uprawnieniami. Jeżeli jednak chcecie aby tak było możesz postawic warunek dysponowania tymi osobami. Zastanawiam się tylko na jakiej podstawie chcesz  żądać uprawnień bez ograniczeń.?

Marta napisał/a:

akurat przy ogólnobudowlance mam pozwolenie na użytkowanie wiec chce wymagać kierownika robót w warunkach udziału.jak to robicie?

Jeżeli robisz to na zgłoszenie to skąd pozwolenie na użytkowanie i co ma wspólnego z tym kierownik robót?
Moim zdaniem w Twoim przypadku wystarczy żądanie aby wykonawca dysponował osobą z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej,nie wiem czy koniecznie bez ograniczeń, który musi byc kierownikiem budowy bo na ten zakres robót masz pozwolenie na budowę i nadzór budowlany może zakwestionować zgłoszenie jako kierownika np. konstruktora. Pozostałe roboty z powodzeniem może nadzorować osoba z uprawnieniami w specjalności np. konstrukcyjno budowlanej (i nie musi być bez ograniczeń), nijak go nie nazywaj.

27 (edytowany przez Marta 2019-01-16 13:11:11)

Odp: kierownik budowy a kierownik robót

marek w2
bez ograniczeń ponieważ to czy mają być bez czy nie mówi o tym rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, no chyba ze nie obowiązuje mnie ono gdy nie ma w danej branży pozwolenia na budowe?
ale spójrz na wypowiedz katiq :
https://www.noweprzetargi.pl/forum/topic/17814/kierownik-budowy/