31 Ogłoszenie o zmianie umowy

przez jstan1

33 uprzednia ocena ofert

przez jstan1

34 kryterium termin

przez jstan1

35 warunki udziału - PN

przez jstan1

36 Dotacja celowa

przez jstan1

42 Omyłka w formularzu oferty

przez jstan1

47 warunek udziału - osoby

przez jstan1

50 Czy uznać wadium?

przez jstan1

51 Niekompletna referencja

przez jstan1

52 Unieważnienie 93.1.4 pzp

przez jstan1

55 wadliwe referencje

przez jstan1

57 sprawozdanie

przez jstan1