1

Temat: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Wykonawca złożył Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej powołując się na uchylony art. 26 ust. 2d ustawy Pzp: stosownie do art. 26 ust. 2d ustawy Pzp oświadczam, iż nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Czy wezwać do uzupełnienia?

2

Odp: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Ktoś ma jakieś sugestie? Treść oświadczenia jest ok, natomiast moje wątpliwości budzi przywołany nieobowiązujący przepis prawa tj. art. 26 ust. 2d Pzp.

3

Odp: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Uznałbym treść oświadczenia - liczy się że nie należy do grupy.

Jeżeli jest to oferta najkorzystniejsza i masz wątpliwości zawsze możesz wezwać do złożenia wyjaśnień czy chodziło mu o art. 24 ust. 11.

4

Odp: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej

Dziękuję za odpowiedź.