1

Temat: wysokość wadium - prawo opcji

Zamawiający przeprowadzi postępowanie z prawem opcji. Czy przy ustalaniu wysokości wadium należy wziąć pod uwagę szacunkową wartość zamówienia podstawowego czy szacunkową wartość łącznie z prawem opcji?

2

Odp: wysokość wadium - prawo opcji

sumarycznie z prawem opcji zarówno wadium jak i zabezpieczenie póxniejsze.