1

Temat: Omyłka w formularzu oferty

Zamawiający wymagał podania w formularzu oferty ceny całkowitej za cały przedmiot zamówienia oraz ceny jednostkowej za 1 szt.
W opisie sposobu obliczenia ceny Zamawiajacy określił że podana przez wykonawców cena całkowita ma stanowić iloczyn określonej ilości tj. 10 szt. oraz ceny jednostkowej za sztukę.
Wykonawca w formularzu oferty wskazał następujące ceny:
cena całkowita - 2.150 zł
cena jednostkowa za 1 szt. - 21.500 zł
Czy ofertę poprawić na podstawie 87.2.3 czy odrzucić 89.1.2?

2

Odp: Omyłka w formularzu oferty

Wykonawca w ofercie nie wpisał cen dotyczących  poszczególnych zadań. Ceny zawarte zostały tylko w załączniku asortymentowo -cenowym. Czy w takiej sytuacji ofertę należy odrzucić?