1

Temat: Odrzucenie i unieważnienie

Zamawiający wezwał wykonawcę do poprawienia pełnomocnictwa na podstawie art. 128.1 Pzp oraz do złożenia PŚD zgodnie z art. 274 Pzp. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dopełnił obowiązku wynikającego z tych wezwań. Na etapie sporządzenia informacji o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania (jedna oferta) Z. zorientował się, iż nie dopełnił obowiązku wezwania W. w zakresie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Ponadto po otwarciu ofert W. poinformował Z. iż nie jest w stanie wykonać zamówienia za zaoferowaną cenę i wnosi o unieważnienie postępowania - do czego Z. nie odniósł się, gdyż Z. stwierdził iz na tym etapie postępowania W. nie może wnosić o jego unieważnienie
Biorąc pod uwagę powyższe czy postępowanie należy unieważnić na mocy art. 255 pkt 6 Pzp oraz odrzucić ofertę zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c Pzp.

2

Odp: Odrzucenie i unieważnienie

Odrzucenie oferty, co najmniej na podst. 226.1.2c i unieważnienie - 255.2.

3

Odp: Odrzucenie i unieważnienie

A co z zaniechaniem Z. w zakresie wezwania W. do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

4

Odp: Odrzucenie i unieważnienie

Bez wpływu na wynik postępowania.