4 Wyjaśnić czy odrzucić?

przez jstan1

7 Wyjaśnienie 128.4 pzp

przez jstan1

9 Wyjaśnić czy odrzucić?

przez jstan1

10 zawiadomienie art. 262

przez jstan1

12 Zam. regulaminowe

przez jstan1

13 Informacja KRK

przez jstan1

17 Zmiana ustawy art. 108

przez jstan1

18 zmiana wynagrodzenia

przez jstan1

20 Rażąco niska cena

przez jstan1

21 tajemnica przedsiębiorstwa

przez jstan1

22 ocena ofert

przez jstan1

23 Odrzucenie i unieważnienie

przez jstan1

24 Konsorcjum - 117.3 Pzp

przez jstan1

25 Doświadczenie podwykonawcy

przez jstan1

26 Kryteria oceny ofert

przez jstan1

27 Dokumentacja projektowa

przez jstan1

29 Błąd w ogłoszeniu

przez jstan1