3 Wyjaśnienie 128.4 pzp

przez jstan1

5 Wyjaśnić czy odrzucić?

przez jstan1

6 zawiadomienie art. 262

przez jstan1

8 Zam. regulaminowe

przez jstan1

9 Informacja KRK

przez jstan1

13 Zmiana ustawy art. 108

przez jstan1

14 zmiana wynagrodzenia

przez jstan1

16 Rażąco niska cena

przez jstan1

17 tajemnica przedsiębiorstwa

przez jstan1

18 ocena ofert

przez jstan1

19 Odrzucenie i unieważnienie

przez jstan1

20 Konsorcjum - 117.3 Pzp

przez jstan1

21 Doświadczenie podwykonawcy

przez jstan1

22 Kryteria oceny ofert

przez jstan1

23 Dokumentacja projektowa

przez jstan1

25 Błąd w ogłoszeniu

przez jstan1

27 Ogłoszenie o zmianie umowy

przez jstan1

29 uprzednia ocena ofert

przez jstan1

30 kryterium termin

przez jstan1