1

Temat: Nieprawidłowa gwarancja wadialna

Przetarg został ogłoszony w grudniu 2020 r., otwarcie ofert w styczniu 2021 r.
Zamawiający wymagał wniesienia wadium. Wykonawca przedłożył gwarancję ubezpieczeniową z zapisem: "w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych".
W związku z tym, że postępowanie prowadzone jest na podstawie starej ustawy Pzp, zgodnie z przepisami przejściowymi, ofertę należy odrzucić. Czy w tej sytuacji uznać, że wadium nie zostało wniesione czy zostało wniesione w sposób nieprawidłowy?

2

Odp: Nieprawidłowa gwarancja wadialna

Jeżeli uważasz, że nie jesteś w stanie wyegzekwować wniesionego wadium, to zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

3

Odp: Nieprawidłowa gwarancja wadialna

sposób nieprawidłowy to prawnie to samo co nie wniesienie wogóle. Podstawa prawna jest dość istotna bo gwarant zawsze może potem odmówić gdyż warunek dokładnie nie został opisany.