1

Temat: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

Czy w przetargu nieograniczonym na usługi - poniżej progów unijnych -  można poza ceną, zastosować kryterium: podział dochodów (pomiędzy wykonawcą a zamawiającym)?

2

Odp: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

Będzie to skutkiem podstawowym w wyliczeniu ceny oferty (kwota jaką wydasz minus dochód). Wg. mnie jest to jeden czynnik - cenowy.

3

Odp: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

Zamawiajacy określił, iż przewidywane dochody z tytułu wykonywania usługi w ciągu roku wyniosą 100 tys zł. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej wskaźnikiem procentowym od faktycznie uzyskanych dochodów w danym miesiącu.
W ofercie wykonawcy zobowiązani będą podać:
1) wskaźnik procentowy podziału dochodów,
2) cenę oferty (szacunkową) za wykonywanie usługi przez okres 1 roku, obliczoną jako iloczyn wskazanych przez zamawiającego przewidywanych dochodów oraz podanego przez wykonawcę wskaźnika procentowego - w celu porównania ofert.
Czy w takim przypadku podział dochodów może stanowić kryterium pozacenowe?

4

Odp: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

No nie. Musisz się zdecydować czy porównywać oferty będziesz na podstawie tylko przychodu i procentu jaki zapisze wykonawca (zaoferuje), czy ustalisz stały procent swojego dochodu do ceny a będziesz chciał zrobić z procentów kryterium - wtedy musisz opisać jak będziesz oceniał.

5

Odp: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

Czyli jeśli Zamawiający określi minimalny procent dochodu dla siebie np. 60%, to będzie mógł zastosować wskaźnik procentowy podziału dochodów jako kryterium oceny ofert.
Moje wątpliwości budzi sposób obliczenia ceny oferty, który wykonawcy zobowiązani są określić: jako iloczyn przewidywanych dochodów (100 tys. zł) oraz podanego przez wykonawcę wskaźnika procentowego. Jeżeli kilku wykonawców określi wskaźnik procentowy na tym samym poziome np. 40% - to wówczas ich ceny będą jednakowe (Cena = 100 tys. x 40%). Czy w sytuacji wezwania wykonawców do złożenia ofert dodatkowych będą oni zobowiązani wskazać niższy wskaźnik procentowy i w konsekwencji tego zmienić cenę?

6

Odp: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

jstan1, najwyraźniej chcecie przekombinować i mieć problem. Wg. mnie chcesz na siłę z kryterium cena zrobić dwa kryteria. Nieważne jak je nazwiesz zawsze będzie to cena. Tak się nie da. Rozumiem, że chcecie z każdych 100 tyś otrzymać od wykonawcy co najmniej 60 tyś. Z tego wynika, że w kryterium Cena   oceniać będziesz wysokość zadeklarowanej opłaty czyli 0 pkt ten co zapłaci wam 60 tyś od tych zakładanych 100 tyś dochodu i potem dodatkowe punkty za wyższą kwotę. Drugie kryterium nie może już wiązać się z ceną bo wtedy cała zabawa traci sens. Zastosuj może termin rozliczenia czyli im szybciej po zakończeniu okresu rozliczeniowego wykonawca wpłaci Wam opłatę tym więcej ma punktów a może ilość punktów w których będą realizowane usługi itp.

7

Odp: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

dziękuję

8

Odp: Kryteria oceny ofert - podział dochodów

marekw2 napisał/a:

jstan1, najwyraźniej chcecie przekombinować i mieć problem. Wg. mnie chcesz na siłę z kryterium cena zrobić dwa kryteria. Nieważne jak je nazwiesz zawsze będzie to cena. Tak się nie da. Rozumiem, że chcecie z każdych 100 tyś otrzymać od wykonawcy co najmniej 60 tyś. Z tego wynika, że w kryterium Cena   oceniać będziesz wysokość zadeklarowanej opłaty czyli 0 pkt ten co zapłaci wam 60 tyś od tych zakładanych 100 tyś dochodu i potem dodatkowe punkty za wyższą kwotę. Drugie kryterium nie może już wiązać się z ceną bo wtedy cała zabawa traci sens. Zastosuj może termin rozliczenia czyli im szybciej po zakończeniu okresu rozliczeniowego wykonawca wpłaci Wam opłatę tym więcej ma punktów a może ilość punktów w których będą realizowane usługi itp.

A czy moglibyśmy zastosować jako kryterium cenę (obliczoną jako iloczyn przewidywanych dochodów - 100 tys. oraz podanego przez wykonawcę wskaźnika procentowego np. 30%) z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wskaźnik procentowy jaki zaoferuje wykonawca nie może byc wyższy niż 40%?