1

Temat: Dokumentacja projektowa

Mam pytanie odnośnie konsultacji społecznych prowadzonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zakres umowy z Wykonawcą obejmuje sporządzenie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej. Zamawiający w przedmiocie zamówienia określił wytyczne do projektowania - zakres opracowania. Czy prowadzenie konsultacji po sporządzeniu koncepcji jest prawidłowe? W wyniku konsultacji zmianie mogą ulec wytyczne, tj. zakres opracowania