1

Temat: Czy uznać wadium?

Wykonawca wpłacił wadium gotówką w banku. Na potwierdzeniu wpłaty wygenerowanym elektronicznie z banku przez zamawiającego widnieją następujące dane wpłacającego: nazwa zamawiającego i adres wykonawcy. Wykonawca potwierdzenie wpłaty dołąCzył do oferty. Czy Zamawiajacy może uznać wadium za wniesione prawidłowo?

2

Odp: Czy uznać wadium?

Z aktualnego orzecznictwa KIO wynika, że wpłata wadium w gotówce zamiast przelewem nie stanowi przesłanki do odrzucenia oferty np. Wyrok z 13 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 217/17)

3

Odp: Czy uznać wadium?

A co z danymi wpłacającego, czy można uznać wpłatę z błędnymi danymi dokonującego wpłaty: podano dane (nazwę) Zamawiającego, adres wykonawcy? Czy Zamawiający może uznać, że wpłacającym wadium jest dany wykonawca, biorąc pod uwagę adres wskazany w potwierdzeniu wpłaty oraz mając na uwadze, iż Wykonawca załączył przedmiotowe potwierdzenie wpłaty do oferty? Dodatkowo na załączonym przez Wykonawcę do oferty potwierdzeniu wpłaty (z banku) widnieje numer - prawdopodobnie jest to numer dokumentu tożsamości osoby wpłacającej.

4

Odp: Czy uznać wadium?

Jeżeli dane w wadium potwierdzają od kogo wpłynęło to nie widzę powodu aby nie uznać.

5

Odp: Czy uznać wadium?

Tylko że z potwierdzenia wynika, iż wpłaty dokonał Zamawiający - omyłka banku. Jedynymi danymi wykonawcy wynikającymi z potwierdzenia jest adres.

6

Odp: Czy uznać wadium?

jstan1 napisał/a:

Tylko że z potwierdzenia wynika, iż wpłaty dokonał Zamawiający - omyłka banku. Jedynymi danymi wykonawcy wynikającymi z potwierdzenia jest adres.

Jeżeli wynika, że wadium wpłacono na to postępowanie i wiadomo, a wiadomo, jaki to wykonawca  - bo do oferty dołączył - to jest ok.

7

Odp: Czy uznać wadium?

dziękuję za odpowiedzi