1

Temat: rażaco niska cena a ponowne wezwanie

Zamawiający w postępowaniu na remont drogi określił wynagrodzenie kosztorysowe, wykonawcy do oferty mięli załączyć kosztorys uproszczony. Zamawiający wezwał jednego z wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. W wyjaśnieniach wykonawca wskazał, że jest producentem masy bitumicznej, posiada własny sprzęt, zatrudnia pracowników na umowę o pracę, podał czynniki cenotwórcze: stawkę roboczogodziny, koszty pracy oraz zysk - przyjęte do kalkulacji, a także ceny niektórych materiałów: krawężniki, tłuczeń. Natomiast brak jest wskazania ceny masy bitumicznej oraz jakichkolwiek dowodów. Czy w tej sytuacji należy odrzucić ofertę czy można wezwać do złożenia dodatkowych wyjaśnień, np do wskazania ceny masy bitumicznej?