1 (edytowany przez jstan1 2020-09-02 09:14:50)

Temat: Wykaz osób - wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Ofertę złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (lider i partner konsorcjum). W odpowiedzi na wezwanie, złożyli Wykaz osób podpisany wyłącznie przez partnera konsorcjum. Uznać czy wezwać do uzupełnienia?

2

Odp: Wykaz osób - wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Pytanie ciekawe. Zakładam, że z pełnomocnictwa nie wynika aby Partner mógł składać tego rodzaju dokumenty w imieniu Konsorcjum.

3

Odp: Wykaz osób - wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykaz  składa i podpisuje ten z konsorcjantów, który dysponuje zasobem wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.