1 oświadczenie art. 56

przez marzena

2 roboty dodatkowe niezlecane

przez marzena

3 roboty dodatkowe niezlecane

przez marzena

8 zmiana umowy

przez marzena

10 Vat w rażąco niskiej cenie

przez marzena

11 podmiotowe środki dowodowe

przez marzena

12 realizacja umowy

przez marzena

13 oferta w formacie .rar

przez marzena

14 uniewżnienie

przez marzena

15 podpis oferty

przez marzena