1

Temat: Pomocy nieprawidłowość wskazana przez RIO

nieprawidłowość wskazana przez RIO: niezawarcie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu informacji na temat: podstaw do wykluczenia, wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Przetarg nieograniczony unijny, stara ustawa z 24 stycznia 2004 r.,. Jak się tłumaczyć. w siwz wszystko opisane

i to nie wszystko. nie wiem jak ale w tym samym ogłoszeniu w pkt. III.1.5) Informacja o zamówieniach zastrzeżonych:
Mam: Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego.
Musiałam nie odhaczyć albo zahaczyć. Ogólnie nic takiego nie chciałam. jeszcze tego nie zauważyli ale jak zauważą to co robić?. łzy w oczach i wulgaryzmy na ustach.

2

Odp: Pomocy nieprawidłowość wskazana przez RIO

Niestety ale wytłumaczenia żadnego nie znajdziesz, naliczają korekty za różne drobnostki nie mające znaczenia a to o czym piszesz to niestety błąd podstawowy.

3

Odp: Pomocy nieprawidłowość wskazana przez RIO

Dzięki.
a czy opisane przeze mnie błędy mogą podlegać dyscyplinie finansów publicznych? Czy są to takie naruszenia ustawy?