3 Korekta finansowa

przez Tomek40

7 zamówienie, a nowy włodarz

przez Weronika5

12 nazwa producenta

przez jo

13 publikacja ogłoszenia

przez jazz

17 kontrola RIO

przez ab123

18 NIK - klauzule społeczne

przez Katiqq

21 sprawozdanie

przez jo

23 Kontola ex post

przez Fart

24 Kontrola RIO

przez aszantap

25 kontrola zamówienia

przez morelowa

26 Po kontroli, prośba

przez Bitter

29 korekta

przez jo

30 Brak STWiOR

przez Ada