2 Korekta finansowa

przez Tomek40

6 zamówienie, a nowy włodarz

przez Weronika5

11 nazwa producenta

przez jo

12 publikacja ogłoszenia

przez jazz

16 kontrola RIO

przez ab123

17 NIK - klauzule społeczne

przez Katiqq

20 sprawozdanie

przez jo

22 Kontola ex post

przez Fart

23 Kontrola RIO

przez aszantap

24 kontrola zamówienia

przez morelowa

25 Po kontroli, prośba

przez Bitter

28 korekta

przez jo

29 Brak STWiOR

przez Ada