1

Temat: zmiana umowy

postępowanie krajowe, już po otwarciu, jedna oferta, TZO wydłużony ze względu, na oczekiwanie na decyzję o dofinansowaniu. W projekcie umowy mamy : rozliczenie za przedmiot umowy dokonywane będzie na podstawie faktury końcowej za całość przedmiotu umowy wystawionej po odbiorze. Czy możliwa jest zmiana umowy i dokonanie płatności częściowej w zw. z tym ze w budżecie Zamawiający musi wydatkować w tym roku 50% zamówienia a przedmiot umowy nie może być w całości zrealizowany w tym roku. (bardzo długo czekaliśmy na informacje o otrzymaniu dofinansowania)
Proszę o pomoc
dziękuję
Marzena

2

Odp: zmiana umowy

Moim zdaniem nie. Taka zmiana istotnie zmienia warunki umowy. Możliwość otrzymania 50 % wynagrodzenia w trakcie realizacji zamówienia radykalnie zmienia warunki udziału w postępowaniu. Wielu wykonawców o słabszej kondycji finansowej przystąpiło by do udziału w postępowaniu po powzięciu wiadomości o możliwości otrzymania tych 50 % wynagrodzenia w trakcie realizacji zamówienia a z pewnością ceny ofert mogły być niższe (koszt obsługi ewentualnych kredytów itd.) Pamiętaj, że instytucje kontrolujące ostatnio naliczają korekty za to, że działanie zamawiającego mogło uszczuplić budżet co w tym przypadku występuje.