1

Temat: uniewżnienie

Dzień dobry
wczoraj mieliśmy otwarcie ofert przesłanych przez miniportal. nie otworzyliśmy jednej oferty, bo informatyk stwierdził, że oferta nie został złożona nie można jej otworzyć itp. Dzisiaj po rozmowie z Wykonawcą nasz informatyk jednak mógł otworzyć ofertę (oferta prawidłowo złożona i podpisana). postępowanie i tak idzie do unieważnienia bo cena najniższej przekracza to co mieliśmy przeznaczone na to zmówienie. Ale czy nie powinnam jednak  unieważnić z art. 255 pkt 6 czyli  postępowanie obarczone wadą a nie  z art. 255 pkt 3. co z informacją z otwarcia ofert? jak przekazujemy informację  Prezesowi ZP informację o unieważnieniu zgodnie z art. 81 ustawy pzp?
Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie prawidłowo złożonej oferty. czy informuję wykonawcę z godnie z art. 261 "W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w tym postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty."

2

Odp: uniewżnienie

Jeżeli było to postępowanie według nowej ustawy to nie ma problemu patrz art. 222 ust. 2

3

Odp: uniewżnienie

Witam,
prośba o podpowiedź.

Tryb podstawowy, wpłynęła 1 oferta dwukrotnie przewyższa budżet. Postępowanie do unieważnienia, ale czy w takiej sytuacji Zamawiający w ogóle ma wzywać oferenta do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych ? (wybaczcie pytanie, ale uczę się).

Pozdrawiam

4

Odp: uniewżnienie

Jeżeli oferta nie ma jakichś omyłek skutkujących obniżeniem ceny do akceptowalnego poziomu, unieważniasz od razu.

5

Odp: uniewżnienie

Dziękuję i pozdrawiam