1

Temat: oświadczenie art. 56

kontrola RIO - w SWZ wpisano dane do kontaktu Pana Grzegorza, który nie brał udziału w żadnych czynnościach ani w przygotowaniu postępowania ani w pracach komisji.  Nie złożył oświadczeń z art. 56. Kontroler się czepia, że potencjalnie mógł wpłynąć na wynik postępowania bo np. mógł odebrać telefon od wykonawcy i zniechęcić go do złożenia oferty.
My tłumaczymy się tym, że nie brał udziału w żadnych czynnościach.

Co robić.? zostawić to tak nie sobie bierze nas na dyscyplinę czy z data aktualna nich pan Grzegorz złoży oświadczenie?

2

Odp: oświadczenie art. 56

bardziej przejrzyście będzie, jeśli formalnie oświadczycie, że nie brał udziału w postępowaniu a w związku z tym nie musiał składac oświadczeń. Podany kontakt nie miał najmniejszego wpływu na postępowanie. Np. dane kontaktowe działu zamówień są na stronie internetowej i każdy może się kontaktować i z innymi. I ostatecznie komisja nie musi znać się na sprawach technicznych a zatem opinia czy warto czy nie startować nie będzie należała do jej ewentualnych członków a do technicznego personelu wykonawcy.