1

Temat: wartośc szacunkowa usług projektowych

Zlecamy usługi na projekty dotyczące remontów oraz budowy dróg, obiektów kubaturowych, placów zabaw czy różnych sieci. W poszczególnych grupach nie przekraczamy 130.000 złotych  jednak po zsumowaniu wszystkich usług ich wartość przewyższa ten próg. Czy ich wartości należy połączyć?

2

Odp: wartośc szacunkowa usług projektowych

Stosuję zasadę, że jedno zamierzenie budowlane to jedna dokumentacja projektowa. Pozostaje zatem wydzielić samoistne zamierzenia budowlane odnoszące się do pojedynczych obiektów albo zespołu obiektów pełniących określoną funkcję, np. techniczną lub gospodarczą. Tak że w takim stopniu, w jakim zamierzenia są niezależne, dokumentacje stanową osobny przedmiot zamówienia.