1

Temat: czy to jest dzielenie zamówienia

wykonaliśmy roboty budowlane budynku urzędu gminy na kwotę 120 tys złotych netto poza ustawą pzp. teraz wyskoczyła nam kolejna robot budowlana na kwotę 70 tys. czy możemy podpisać umowę bez przeprowadzania postępowania pzp z tym samym wykonawcą . są to roboty nieplanowane w związku z  nowym naborem dot. remontów remiz na mieszkania dla uchodźców.?

2

Odp: czy to jest dzielenie zamówienia

Remiza to odrebny obiekt? Czy w momencie wszczęcia pierwszego postępowania nie było wiadomo o kolejnym zamówieniu? Jeśli co najmniej jedna z okoliczności jest spełniona, są to odrębne zamówienia.