1

Temat: realizacja umowy

Witam. Wykonawca (konsorcjum) nie może realizować umowy na odbiór osadu bo wykorzystał limit wynikający z pozwolenia. teraz chcą wprowadzić podwykonawcę, który spełniałby warunek jakim jest posiadanie pozwolenia na odbiór osadu (wymagane jako warunek w siwz). czy można wprowadzić takiego podwykonawcę czy należy rozwiązać umowę? jeżeli rozwiążemy czy możemy podpisać umowę bez przetargu (wartość szacunkowa do końca roku to ok. 100.000,00 zł netto).