1

Temat: ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

w dniu 18 listopada podpisaliśmy umowę na roboty budowlane z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 - w uprzednio prowadzonym przetargu nieograniczonym złożono jedną oferta przez wykonawcę wykluczonego (nie dostarczył po wezwaniu dokumentów potwierdzających spełnienia warunków oraz braku wykluczenia) po udzieleniu zamówienia nie zrobiłam ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, dopiero dzisiaj to jest po 62 dniach wrzuciłam do BZP to ogłoszenie. Zamówienie dofinansowane z unii europejskiej, wartość szacunkowa zgodnie z kosztorysem 25 tyś euro, wartość podpisanej umowy 51 tyś. euro. Robota zakończona. Czy za brak tego ogłoszenia w terminie 30 dni grozi korekta finansowa i co z dyscypliną finansów publicznych. jak się tłumaczyć czy macie Państwo takie niechlubne doświadczenie jak ja. Bardzo proszę o informacje. Postępowanie wysyłam w tym tygodniu do kontroli do jednostki finansującej.

2

Odp: ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Jeśli art. 67 ust. 1 pkt 4, ja bym nie przejmował się spóźnionym ogłoszeniem, tylko podstawą zastosowania trybu z wolnej ręki.

3

Odp: ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Nawet w protokołach pokontrolnych nie miałem uwagi, że ogłoszenie było zamieszczone z opóźnieniem, a czasami mi się zdarza zapomnieć smile

4

Odp: ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

Nie został naruszony art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, bowiem ogłoszenie zostało zamieszczone. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ma jedynie charakter informacyjny. Literalna treść przepisu penalizującego zaniechanie związane z okolicznością nieprzekazania/publikacji Ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu odnosi się do nieprzekazania do publikacji w DUUE/publikacji w BZP ogłoszenia o udzielenia zamówieniu, a nie do jego nieterminowego przekazania. Art. 17 ust. 1 pkt 5 Uondfp, jako przepis o charakterze sankcyjnym, nie może być interpretowany rozszerzająco.

5

Odp: ogłoszenie o udzieleniu zmówienia

działa wam BZP bo nie mogę opublikować  ogłoszenia o zamówieniu