Badając RNC Zamawiający nie prawa narzucać Wykonawcom jak (na podstawie jakich) dokumentów mają udowodnić że cena nie jest rażąco niska.

2

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

59,99 to dwa miejsca po przecinku.

Według mnie jeżeli chodzi o sezon to szacunek łącznie.

O jaki protokół chodzi?

5

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Istotą  przepisu jest okoliczność, by oferta wykonawcy, której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania zabezpieczona wadium (wyrok KIO z 11 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1206/19).

Osobiście dodaję dopisek że uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia zostało przekazane Wykonawcom w dniu .... .

7

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak najbardziej.

Dostawa energii podlega postępowaniu w trybie np. przetargu nieograniczonego, natomiast dystrybucja to zazwyczaj WR.

1. Unieważnienie z art. 93
2. Tak.

Siła wyższa wystąpiła, tutaj stosowna notatka lub dowód a to że produkcję wstrzymano i powinno być ok.

W tym wypadku niekoniecznie a raczej osobno smile

Niestety, to że projekty są w różnych obiektach nie obliguje do tego żeby szacunkowo nie łączyć.

13

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Oferta niezgodna z SIWZ.

14

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Skoro kryterium była gwarancja to chyba sprawa jest oczywista.

Papierowo jak najbardziej (dać więcej czasu na złożenie oferty), ale transmisja już być musi (ja przewiduję taką możliwość, kto wie co będzie za 2 lub 3 tygodnie).
Powyżej progów unijnych to już tylko elektronicznie, otwarcie ofert j.w.

16

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tak, baza wówczas nie obowiązuje, to tryb bardziej zaostrzony tj. PN.

17

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Powyżej 50 000 zł obowiązkowo w bazie., chyba że stosujecie pełną procedurę np. w trybie PN.

18

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Raczej inną 87.2.3

19

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Da się to przeliczyć i poprawić, nie jest to podstawa do odrzucenia oferty.

Jeżeli wykonawca wskazał to czego oczekiwał zamawiający to jest ok.

21

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Nie widzę potrzeby przesuwania terminu.

22

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Skrócenie terminu powinno zostać uzasadnione w protokole.

23

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak będzie powtórka i nic się nie zmieni to unieważnienie, przez wezwaniem sprawdzić oferty pod kątem wystąpienia ewentualnych omyłek.

Remonty oszacował bym razem z budynkach z możliwością składania ofert częściowych z wyłączeniem dostaw bo występuje tutaj fotowoltaika czy też pompy ciepła.
Warto oczywiście zwrócić uwagę na to czy zadania są dofinansowane.
Zamawiający nie ma obowiązku ustalania szacunkowej wartości robót budowlanych jako łącznej wartości dla wszystkich budynków objętych planami budowlanymi, czy też remontowymi. Obowiązek łącznego szacowania wartości robót realizowanych na odrębnych budynkach będzie się aktualizował wówczas, gdy wskazane budynki są jednym obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy Pzp. Innymi słowy - gdy stanowią wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Przypuszczam że nikt o zwrot kosztów się nie zgłosi.