Tak.

Ja akurat tworzyłem nowy regulamin.

Hmm, nic nie widzę...

Razem, razem smile

Mogę podesłać wzór nowego regulaminu komisji, proszę podać adres.

Osobno, chyba że stanowią jeden obiekt funkcjonalny.

7

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie czepiać się.

W prawie opcji zawsze trzeba przewidzieć minimalny zakres zamówienia.

Spokojnie na papierze.

Zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień publicznych z 11.09.2019r., w zw. z art.  2 ust. 1 pkt. 1 (t.j. Dz. u z  2019 poz. 2019)

Kiedy trzeba składać raport określa ustawa art. 446

Wpisujesz kwotę do realizacji na dany rok, skoro masz I etap za 50 000 zł, to jest plan roczny a nie wieloletni.

szad napisał/a:

jak próbowałem zrobić ogłoszenie, to system pyta czy zarejestrowałem postępowanie. Wybierając opcję nie, każe dodać postępowanie. Zatem z tego wynika, że najpierw rejestrujemy postępowanie a dopiero potem można robić resztę.

Dokładnie.

Jestem po rejestracji, miałem trochę kłopotów z podpisaniem bo nie wykrywał pliku ale jakoś poszło.

jo napisał/a:

wrzucam to ogłoszenie po jego opublikowaniu na naszego bipa

Ja również smile

Frank napisał/a:

Kiedy ofertę składa osoba fizyczna, to jaka jest kwota netto?
Czy jest to kwota bez żadnych podatków, czy kwota ze składkami i kosztami pracodawcy?

To kwota brutto, taki wykonawca musi ująć w swoim wynagrodzeniu składki jakie będzie musiał odprowadzić za niego zamawiający, inaczej jeżeli wpisuje w ofercie netto to jego netto jest jednocześnie kwotą brutto smile

Platforma pozwala na przesłanie pojedynczego pliku który zawiera zarówno wniosek, jak i podpis. Pobrany wniosek rejestracyjny należy podpisać za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, w aplikacji którą otrzymali Państwo przy zakupie podpisu kwalifikowanego. W aplikacji należy wybrać format podpisu wewnętrzny XAdES z opcją podpisu dołączonego (enveloped). W efekcie użytkownik powinien otrzymać jeden podpisany plik. Platforma przyjmuje tylko pliki z jednym podpisem oraz z rozszerzeniem xml. Taki plik należy wgrać na Platformę. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal będzie występował prosimy o dołączenie do zgłoszenia w systemie obsługi zgłoszeń "podpisanego" wniosku z którego wczytaniem mają Państwo problem, oraz nazwę programu którym wniosek jest "podpisywany".

Badając RNC Zamawiający nie prawa narzucać Wykonawcom jak (na podstawie jakich) dokumentów mają udowodnić że cena nie jest rażąco niska.

19

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

59,99 to dwa miejsca po przecinku.

Według mnie jeżeli chodzi o sezon to szacunek łącznie.

O jaki protokół chodzi?

22

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Istotą  przepisu jest okoliczność, by oferta wykonawcy, której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania zabezpieczona wadium (wyrok KIO z 11 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1206/19).

Osobiście dodaję dopisek że uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia zostało przekazane Wykonawcom w dniu .... .

24

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak najbardziej.

Dostawa energii podlega postępowaniu w trybie np. przetargu nieograniczonego, natomiast dystrybucja to zazwyczaj WR.