1

Temat: i chyba po bagatelnych

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-umowie-koncesji-na-roboty-budowlane-lub-uslugi-oraz-niektorych-innych-ustaw

2

Odp: i chyba po bagatelnych

I jakie uzasadnienie: Rezygnacja z regulowania w nowej ustawie Pzp zamówień bagatelnych wynika z przychylenia się do postulatów uczestników rynku zamówień publicznych, zwłaszcza zamawiających, którzy wskazywali na zbytnie sformalizowanie udzielania zamówień o najmniejszej wartości.

A jak do projektu w roku 2019 były podobne uwagi to ich nie uwzględniono smile

3

Odp: i chyba po bagatelnych

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/miasta-chca-przesuniecia-wejscia-w-zycie-nowych-przepisow-o-przetargach

4

Odp: i chyba po bagatelnych

O tym się mówi od dawna, ale UZP i ministerstwo twierdzą, że wszystko jest dobrze przygotowane, choć do dzisiaj zajmują się nowelizacją ustawy, która jeszcze nie weszła w życie. Pozostaje czekać...

5

Odp: i chyba po bagatelnych

nowelizacja przeszła przez senat jak burza w podpisie u prezydenta. Bagatelne wyleciały wejście ustawy od 1 stycznia już  pewne. Będzie wysyp postępowań do 31 grudnia. Jak mówił jeden ze szkolących g 23.55 w sylwestra w jednej ręce lampka szampana w drugiej myszka i kliknięcie publikuj  ogłoszenie lub prześlij ogłoszenie wink

6

Odp: i chyba po bagatelnych

a może jeszcze jedna niespodzianka...

Trwają prace nad zmianami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w tym przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Projekt zawiera regulację, która przesuwałaby datę wejścia w życie nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.

ustawa z Senatu wróciła teraz do Sejmu...

https://www.portalzp.pl/nowosci/czy-wejscie-w-zycie-nowej-ustawy-pzp-zostanie-przesuniete-na-1-lipca-2021-r.-20315.html

7

Odp: i chyba po bagatelnych

Olandyna napisał/a:

a może jeszcze jedna niespodzianka...

Trwają prace nad zmianami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – w tym przepisów wprowadzających nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Projekt zawiera regulację, która przesuwałaby datę wejścia w życie nowej ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.

ustawa z Senatu wróciła teraz do Sejmu...

https://www.portalzp.pl/nowosci/czy-wejscie-w-zycie-nowej-ustawy-pzp-zostanie-przesuniete-na-1-lipca-2021-r.-20315.html

Chyba nie. Senat to zaproponował, ale na etapie prac komisji rekomendacja jest negatywna.

8 (edytowany przez Olek 2020-12-17 21:32:41)

Odp: i chyba po bagatelnych

Poprawka Senatu nie została uwzględniona. Ustawa czeka na podpis Prezydenta i nie ma tam nic o zmianie terminu wejścia w życie ustawy.
A rozporządzeń ciągle brak sad
Jakie to dziwne założenia przyjmują organy prawodawcze - że jak się rozporządzenia opublikują to 1 stycznia będę wszystkie wzorce SWZ i pism, regulaminów itd uzupełniał.

9

Odp: i chyba po bagatelnych

Zapowiedziałem w jednostce że jak  ktoś chce puścić przetarg to do 23 grudnia potrzebuję dokumenty, jeżeli dostanę je później to przetarg zostanie ogłoszony najwcześniej 1 lutego, daję sobie miesiąc czasu na rozstrzygnięcie przetargów z 2020 roku i przygotowanie się do postępowań według nowych zasad.

10

Odp: i chyba po bagatelnych

Ja nawet do 30 grudnia ogłoszę smile Potem dopiero w marcu.

11

Odp: i chyba po bagatelnych

Zależy co macie do ogłoszenia, postępowania poniżej 130 tyś zł w obecnej wersji (uwalenie bagatelnych) to tylko wewnętrzny regulamin, czyli hulaj dusza, nie obowiązują żadne zasady. Oj będzie się działo.

12

Odp: i chyba po bagatelnych

tryb podstawowy bez negocjacji

opracowuję SWZ
oświadczenie o braku wyłączenia_1
ogłoszenie  w BZP
zamieszczenie na stronie dokumnetów
otwarcie ofert niejawne
info o środkach przeznaczonych na stronę
info na stronę o ofertach
informacja do Prezesa art 81.1
oświadczenie o braku wyłączenia_2
badanie ofert
wybór oferty
umowa
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
raport z postępowania - jeżeli dotyczy
ogłoszenie o wykonaniu umowy

tak mniej więcej??

13

Odp: i chyba po bagatelnych

Z czego wynika, że otwarcie ofert jest niejawne?

14

Odp: i chyba po bagatelnych

memphis napisał/a:

Z czego wynika, że otwarcie ofert jest niejawne?

Z brzmienia art. 222 nowego PZP. Nie ma tam już informacji, że otwarcie ofert jest jawne. Ponadto było to jedno z założeń ustawy - wszystko ma być elektroniczne więc na otwarciu nie dojdzie do podmiany ofert smile

15 (edytowany przez Olek 2020-12-30 18:09:54)

Odp: i chyba po bagatelnych

jo napisał/a:

tryb podstawowy bez negocjacji

opracowuję SWZ
oświadczenie o braku wyłączenia_1
ogłoszenie  w BZP
zamieszczenie na stronie dokumnetów
otwarcie ofert niejawne
info o środkach przeznaczonych na stronę
info na stronę o ofertach
informacja do Prezesa art 81.1
oświadczenie o braku wyłączenia_2
badanie ofert
wybór oferty
umowa
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
raport z postępowania - jeżeli dotyczy
ogłoszenie o wykonaniu umowy

tak mniej więcej??

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi być zamieszona na stronie przed terminem otwarcia ofert (art. 222 ust. 4)

oświadczenia o brak wyłączenia_1 (o braku karalności) i o braku wyłączeń_2 (konflikt interesów) mogą być składane na różnych etapach postępowania w zależności od tego kiedy dana osoba wykona pierwszą czynność w postępowaniu. Art. 56 wskazuje, że oświadczenia będą składały także osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie osoba podpisująca umowę nie bierze wcześniej udziału w postępowaniu, więc będzie składała oba oświadczenia wraz z podpisaniem umowy.
Ogólnie oświadczeń jest więcej - nie wyjdziemy z papierów sad

Resztę bym robił podobnie.

16

Odp: i chyba po bagatelnych

Pytam dlatego, bo na stronie UZP wisi taka informacja:

Zgodnie z art. 18 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Natomiast zamawiający, może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 1 ustawy Pzp, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że ustawa Pzp nie uzależnia jawności otwarcia ofert od formy ofert w postępowaniu, tym samym ich otwarcie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia będzie jawne.

https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/pytania-instytucji-kontrolujacych

17

Odp: i chyba po bagatelnych

memphis napisał/a:

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że ustawa Pzp nie uzależnia jawności otwarcia ofert od formy ofert w postępowaniu, tym samym ich otwarcie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia będzie jawne.

https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/pytania-instytucji-kontrolujacych

Jak sobie wyobrażasz tą "jawność". Ustawa  w art. 222 ust. 1 ustawy Pzp mówi, że , "otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert".
Nie bardzo sobie wyobrażam sytuację w której osoby biorące czynność w otwarciu ofert po stronie zamawiającego i ewentualni przedstawiciele Wykonawców spędzą kilkanaście/kilkadziesiąt godzin w pomieszczeniu w którym zamawiający będzie próbował otworzyć ofertę elektroniczną po zawieszeniu się platformy eZamówienia.

18

Odp: i chyba po bagatelnych

Zawieszenie jakiejkolwiek platformy to jednak jednak sytuacja nadzwyczajna. Zresztą w kolejnych ustępach masz opisaną procedurę na wypadek awarii systemu.
Zakładam, że zamawiający wyznaczy termin (data, godzina) otwarcia ofert i będzie się to odbywało tak jak do tej pory.

19

Odp: i chyba po bagatelnych

Olek napisał/a:
jo napisał/a:

tryb podstawowy bez negocjacji

opracowuję SWZ
oświadczenie o braku wyłączenia_1
ogłoszenie  w BZP
zamieszczenie na stronie dokumnetów
otwarcie ofert niejawne
info o środkach przeznaczonych na stronę
info na stronę o ofertach
informacja do Prezesa art 81.1
oświadczenie o braku wyłączenia_2
badanie ofert
wybór oferty
umowa
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
raport z postępowania - jeżeli dotyczy
ogłoszenie o wykonaniu umowy

tak mniej więcej??

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia musi być zamieszona na stronie przed terminem otwarcia ofert (art. 222 ust. 4)

oświadczenia o brak wyłączenia_1 (o braku karalności) i o braku wyłączeń_2 (konflikt interesów) mogą być składane na różnych etapach postępowania w zależności od tego kiedy dana osoba wykona pierwszą czynność w postępowaniu. Art. 56 wskazuje, że oświadczenia będą składały także osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby udzielające zamówienia. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie osoba podpisująca umowę nie bierze wcześniej udziału w postępowaniu, więc będzie składała oba oświadczenia wraz z podpisaniem umowy.
Ogólnie oświadczeń jest więcej - nie wyjdziemy z papierów sad

Resztę bym robił podobnie.

u mnie kierownik zamawiającego też w zasadzie podpisuje tylko umowę ale nie zawsze, czasem coś podpisze w trakcie postępowania więc dla pewności rozbiję to na dwa oświadczenia i jedno dam do podpisu przed rozpoczęciem wszelkich czynności, a drugie po ofertach żeby się w tym wszytkim nie pogubić

zmartwiło mnie to otwarcie, aktualnie otwieramy na yt (covid) i trochę to do kitu jest, miałem nadzieję że przy elektronizacji chodź to odpadnie, bo z drugiej strony jak jest skaładnie ofert elektroniczne to oferent przecież tyłka nie będzie ruszał tylko na otwarcie i jechał np 100 km na 15 minut, coś chyba jest nie tak

20

Odp: i chyba po bagatelnych

Rozrządzenia gdzieś są??

21

Odp: i chyba po bagatelnych

Witam proszę was o pomoc.
1. Jak teraz będzie wyglądała procedura PN. do tej pory nie używałem mini portalu a szefostwo chce założyć komercyjna platformę. czy muszę logować się na UZP do e-zamówień czy gdziekolwiek indziej? Zakładać jakieś konta?
Proszę w kilku punktach opisać co mam robić bo jestem kompletnie zielony.
Z góry dziękuję.

22

Odp: i chyba po bagatelnych

chyba trzeba się zalogować  do e-zamówień w starym starym BZP już jest nieaktywne ogłoszenie o zamówieniu

23

Odp: i chyba po bagatelnych

Do e-zamówień trzeba się zarejestrować, by móc puszczać ogłoszenia krajowe.
Do MiniPortalu logujesz się jeśli nie masz komercyjnej platformy, ale tylko przed uruchomieniem kolejnego modułu w e-zamówieniach.
Logowanie do MiniPortalu następuje za pomocą danych z BZP.

24

Odp: i chyba po bagatelnych

Bez rejestracji na e-zamówienia nie ogłosisz przetargu.

Czy ktoś już przeszedł rejestrację podmiotu?
Trzeba tam załączyć podpisany wniosek w xml. Mam podpisany xml podpisem zewnętrznym xades, ale tam mogę załączyć tylko 1 plik.
Tego xml trzeba podpisać jakoś wewnętrznie?

25

Odp: i chyba po bagatelnych

jo napisał/a:

Rozrządzenia gdzieś są??

Są:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2434
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2453
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2415

Dokumenty, protokoły itd