26

Odp: i chyba po bagatelnych

szad napisał/a:

Bez rejestracji na e-zamówienia nie ogłosisz przetargu.

Czy ktoś już przeszedł rejestrację podmiotu?
Trzeba tam załączyć podpisany wniosek w xml. Mam podpisany xml podpisem zewnętrznym xades, ale tam mogę załączyć tylko 1 plik.
Tego xml trzeba podpisać jakoś wewnętrznie?

Ja rejestrowałem podpisując plik profilem zaufanym. Poszło bez problemu

27

Odp: i chyba po bagatelnych

po zalogowaniu dział pole "nowe postępowanie" można go wypełniać, natomiast nie dział mi pole "Nowe ogłoszenie" ??

28

Odp: i chyba po bagatelnych

Platforma pozwala na przesłanie pojedynczego pliku który zawiera zarówno wniosek, jak i podpis. Pobrany wniosek rejestracyjny należy podpisać za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, w aplikacji którą otrzymali Państwo przy zakupie podpisu kwalifikowanego. W aplikacji należy wybrać format podpisu wewnętrzny XAdES z opcją podpisu dołączonego (enveloped). W efekcie użytkownik powinien otrzymać jeden podpisany plik. Platforma przyjmuje tylko pliki z jednym podpisem oraz z rozszerzeniem xml. Taki plik należy wgrać na Platformę. Jeśli po wykonaniu powyższych czynności problem nadal będzie występował prosimy o dołączenie do zgłoszenia w systemie obsługi zgłoszeń "podpisanego" wniosku z którego wczytaniem mają Państwo problem, oraz nazwę programu którym wniosek jest "podpisywany".

29

Odp: i chyba po bagatelnych

jo napisał/a:

po zalogowaniu dział pole "nowe postępowanie" można go wypełniać, natomiast nie dział mi pole "Nowe ogłoszenie" ??

też się nad tym zastanawiam jak to ma funkcjonować?
może najpierw trzeba zarejestrować postępowanie, żeby potem zamieścić ogłoszenie?

tak chyba wynika ze slajdu 5/17 instrukcji rejestrowania postępowania.

niestety instrukcji wystawiania ogłoszenia na razie nie idzie pobrać.

instrukcje są na stronie: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

30 (edytowany przez jo 2021-01-07 13:54:26)

Odp: i chyba po bagatelnych

odpowiedział mi dział techniczny. Osobie realizującej trzeba przypisać odpowiedni uprawnienia: są osobne do ogłoszeń, do planu zamówień i do 10 innych spraw. jak przypisałem sobie komplet to się wszytko ładnie pojawiło nawet uruchomiłem sobie testowe konto i zacząłem wypełniać hipotetyczne ogłoszenie

31

Odp: i chyba po bagatelnych

myślałem, że jako supervisor te uprawnienia mam nadane z automatu.

a jak się ma rejestracja postępowania do wystawienia ogłoszenia?
to są dwie sprawy niezależne czy trzeba je ze sobą powiązać?

32

Odp: i chyba po bagatelnych

są jakoś powiązane chyba coś zaczytuje ale nie przeszedłem tego etapu jeszcze, siedzę nad SWZ

33

Odp: i chyba po bagatelnych

jak próbowałem zrobić ogłoszenie, to system pyta czy zarejestrowałem postępowanie. Wybierając opcję nie, każe dodać postępowanie. Zatem z tego wynika, że najpierw rejestrujemy postępowanie a dopiero potem można robić resztę.

34

Odp: i chyba po bagatelnych

szad napisał/a:

jak próbowałem zrobić ogłoszenie, to system pyta czy zarejestrowałem postępowanie. Wybierając opcję nie, każe dodać postępowanie. Zatem z tego wynika, że najpierw rejestrujemy postępowanie a dopiero potem można robić resztę.

Dokładnie.

35

Odp: i chyba po bagatelnych

jo napisał/a:

tryb podstawowy bez negocjacji


raport z postępowania - jeżeli dotyczy


tak mniej więcej??


Witam,

w jakich sytuacjach ten raport? i do kogo? Pytanie może dla Was idiotyczne, ale jestem tu zupełnie nowy...
Pozdrawiam smile

36

Odp: i chyba po bagatelnych

Kiedy trzeba składać raport określa ustawa art. 446

37

Odp: i chyba po bagatelnych

Dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam

38

Odp: i chyba po bagatelnych

zapisy do SWZ nowe

https://miniportal.uzp.gov.pl/Przyk%C5%82adowe%20zapisy%20SWZ%20miniPortal%202021%20r..pdf

39 (edytowany przez marekw2 2021-01-14 15:09:12)

Odp: i chyba po bagatelnych

jo, czy jesteś tego pewien, przecież miniportal to już historia teraz obowiązuje portal e-zamówienia
Moja wątpliwość wynika z tej informacji znajdującej się na stronie UZP
Dostępność miniPortalu i dotychczasowego Biuletynu Zamówień Publicznych
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi dalszego funkcjonowania  aplikacji miniPortal oraz informacją o pracach wdrożeniowych w zakresie nowych funkcjonalności  na Platformie e-Zamówienia  uprzejmie informujemy, że miniPortal jest narzędziem działającym niezależnie od Platformy e-Zamówienia i tym samym będzie nieprzerwanie dostępny dla użytkowników zarówno w dniu 31.12.2020 r. jak i w kolejne dni aż do momentu wdrożenia na Platformie Modułu ofert i wniosków. Po tym terminie przewidziane jest wygaszanie miniPortalu z uwzględnieniem zapewnienia składania i otwarcia ofert dla postępowań wszczętych wcześniej i korzystających z miniPortalu.

Czyżby powstanie tego modułu platformy e_Zamówienia było zagrożone i miało nastąpić w jakimś bardzo odległym terminie?

40

Odp: i chyba po bagatelnych

ponoć końcem I kwartału ma być już pełna funkcjonalność e-zamówień w tym linku  który podałem w poście 38 jest informacja dotycząca zarówno postępowań powyżej progów jak i poniżej UZP szumnie nazywa teraz tę aplikację miniportalem bis, jak się do niego wchodzi i wybiera się tryb zamówienia to są wszystkie tryby powyżej jak i poniżej progu stad mój wniosek że ogłaszamy postępowanie na e-zamówieniach (poprzez nowe postępowanie i nowe ogłoszenie -w BZP) i zakładamy postępowanie w miniportalu tak jak było przy postepowaniach powyżej progów unijnych

41

Odp: i chyba po bagatelnych

jak rozumiecie
"Art. 74. [Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników]
1. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
2. Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że:
1) oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie,"

czy muszę zamieścić oferty w terminie 3 dni na stronie - bez wniosku??

42

Odp: i chyba po bagatelnych

Przepis budzi kontrowersje.
Wg mnie ofert nie zamieszcza się na stronie. Gdzieś czytałem, że 3 dni od otwarcia należy rozumieć jako termin techniczny - na sprawdzenie ofert m.in. pod kątem tajemnicy przedsiębiorstwa. A jak wpadnie wniosek po 5 dniach od otwarcia to masz być gotowy i udostępniać niezwłocznie.

Spotykałem się także z innymi interpretacjami, ale to co napisałem powyżej ma dla mnie najwięcej sensu.

43 (edytowany przez jo 2021-02-01 13:52:13)

Odp: i chyba po bagatelnych

Olek napisał/a:

Przepis budzi kontrowersje.
Wg mnie ofert nie zamieszcza się na stronie. Gdzieś czytałem, że 3 dni od otwarcia należy rozumieć jako termin techniczny - na sprawdzenie ofert m.in. pod kątem tajemnicy przedsiębiorstwa. A jak wpadnie wniosek po 5 dniach od otwarcia to masz być gotowy i udostępniać niezwłocznie.

Spotykałem się także z innymi interpretacjami, ale to co napisałem powyżej ma dla mnie najwięcej sensu.

tak teraz myślę czy literalne brzmienie nie oznacza że jak miną trzy dni to nie będę musiał ich udostępniać, a  potem dopiero jako załącznik do protokołu??

44

Odp: i chyba po bagatelnych

Zgadzam się z Olkiem.
Uważam, że oferty udostępnia się cały czas niezwłocznie. 3 dni są po to, by zamawiający zweryfikował, czy oferty nie zawierają informacji, których się nie ujawnia.

45

Odp: i chyba po bagatelnych

Koledzy i koleżanki, jak to technicznie zrobić? Pliki w formacie PDF do BIP ?
Pozdrowienia

46

Odp: i chyba po bagatelnych

do tej pory robiłem tak:
Ogłoszenie w BZP, na bipie publikowałem to ogłoszenie wszelkie jego zmiany, informację z otwarcia, wyniki i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz link do dedykowanej stron na naszym serwerze na którym były np SIWZ, modyfikacje, odpowiedzi ( z tego serwera wysyłałem wszystkie informacje do oferentów - fajnie mi przychodziły potwierdzenia zapoznania się z przesyłanymi informacjami).
czy po nowemu mógłbym dalej tak robić??
tzn
ogłoszenie - e-zamóweinia
miniportal składanie ofert - ewentualnie korespondencja
ogłoszenia na bip a dokumenty na dedykowanej stronie
czy też zapis 280 ust 1 mówiący o stronie internetowej określa że wszystkie dokumenty maja być w miniportalu
dodatkowo art 280 ust 1 mówi że dokumenty mają być dostępne co najmniej do dnia podpisani umowy, co z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia wrzucać na miniportal chyba nie??

47

Odp: i chyba po bagatelnych

jo, dziękuję za podpowiedzi.

Pozdrawiam

48

Odp: i chyba po bagatelnych

usługi podobne
w ubiegłym roku w przetargu nieograniczonym podpisaliśmy umowę na usługę odśnieżania (wartość umowy 117 tys) w ogłoszeniu i SIWZ przewidzieliśmy usługi podobne do 50% wartości podstawowej.

Zabrakło nam pieniędzy na ten sezon zimowy chcemy:
1) na podstawie starej ustawy skorzystać z art 144 ust 1 pkt 6 do 10% wartości podstawowej - forma aneksu
2) skorzystać z przewidzianych usług podobnych (na kwotę około 50 tys) - tylko nie wiem w jakiej formie. Po staremu byłaby nowa umowa ale czy są jakieś zapisy przejściowe w jaki sposób to można sfinalizować??