51

(7 odpowiedzi, napisanych SWZ)

STWiOR - tak, kierownik budowy - nie.

Do poprawienia, zdecydował bym się na wcześniejsze wyjaśnienia.

peri78 napisał/a:

Podsumowując w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od wyznaczonych progów unijnych przekazywane dokumenty można podpisać jedynie elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procedurze krajowej masz większy wybór.

Dokładnie tak.

54

(7 odpowiedzi, napisanych SWZ)

To zależy, jak tylko samo urządzenie to dostawa chyba że mowa o całym placu zabaw.

Tak.

56

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Można zmienić SIWZ w tym zakresie pamiętając o wszystkich zmianach które się z tym wiążą.

57

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zapewne wygenerowane elektronicznie, a więc nie trzeba.

58

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wzywanie do uzupełnienia dok. to nadmierny formalizm, w tym wypadku.

59

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Tak.

Oddzielnie.

Umowę można podpisać po TZO za wolą obu stron.

62

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podstawowym świadczeniem jest dostawa , a inne świadczenia występujące przy dostawie które mają charakter dodatkowy i służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanych urządzeń poprzez ich montaż. To dzięki ich nabyciu możliwy jest montaż i rozmieszczenie. Gdyby nie nabycie roboty montażowe nie mogłyby zostać wykonane. Montaż stanowi element niezbędny, by można było korzystać z urządzenia, ale sam nie tworzy odrębnego celu zamówienia.

63

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co jest głównym przedmiotem? instalacja czy dostawa? Czy obiekt bez windy nie może spełniać samoistną funkcję techniczną?

64

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To dostawa z montażem czy też instalacją.

65

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Warunek - nie, kryterium -  tak.

94.1.1

67

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak.

68

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Powinno się powiadomić o odrzuceniu, nie trzeba czekać na wybór, wadium zwracasz zgodnie z art.46.

Nie ma obowiązku wystawienia referencji.

Zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku, uważam jednak że zamawiający będą udzielali zamówień poniżej progu zobowiązującego do stosowania ustawy na takich samych zasadach jak do tej pory, z tą jednak różnicą, że będą zobowiązani zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
A więc zajdzie tu obowiązująca tak jak obecnie sytuacja, łączenia - tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa np. w ramach roku budżetowego.

71

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Opisujesz zgodnie z projektem.

72

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

ArekS napisał/a:

Czy żądacie przy robotach budowlanych, które nie podlegają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (mamy zgłoszenie robót)

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania zadania i obiektu.

73

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Coś trzeba wybrać, Zamawiający musi wiedzieć co chce i czego się ma spodziewać, najważniejszy jest projekt, pozostałe dokumenty muszą być spójne.

74

(8 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Urządzeń zabawowych/małej architektury z drewna klejonego mam serdecznie dość, po 2-3 latach wszystko się sypie, pomimo impregnacji sad

Jak Darek, zaznaczasz NIE.