26

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Oczywiście że można.

27

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Tak.

Nie robił bym z tego problemu.

29

(1 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Tak.

30

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Mam w SIWZ i ogłoszeniu.

Tak, została złożona.

Jak najbardziej można podać kwotę przewidywaną na realizację zamówienia, ja przeważnie ogłaszam zaraz po wszczęciu procedury r.budowlanych gdzie podaję jednocześnie link do zakresu zamówienia.

33

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ. Istotne jest przy tym to, że produkt równoważny do produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego funkcjonalności i parametry, które bezwzględnie powinny zostać określone w treści SIWZ.
W tym przypadku nie jest to urządzenie równoważne a odmienne - niezgodne z SIWZ.

34

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

STWiOR - tak, kierownik budowy - nie.

Do poprawienia, zdecydował bym się na wcześniejsze wyjaśnienia.

peri78 napisał/a:

Podsumowując w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od wyznaczonych progów unijnych przekazywane dokumenty można podpisać jedynie elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procedurze krajowej masz większy wybór.

Dokładnie tak.

37

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

To zależy, jak tylko samo urządzenie to dostawa chyba że mowa o całym placu zabaw.

Tak.

39

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Można zmienić SIWZ w tym zakresie pamiętając o wszystkich zmianach które się z tym wiążą.

40

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zapewne wygenerowane elektronicznie, a więc nie trzeba.

41

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wzywanie do uzupełnienia dok. to nadmierny formalizm, w tym wypadku.

42

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Tak.

Oddzielnie.

Umowę można podpisać po TZO za wolą obu stron.

45

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podstawowym świadczeniem jest dostawa , a inne świadczenia występujące przy dostawie które mają charakter dodatkowy i służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanych urządzeń poprzez ich montaż. To dzięki ich nabyciu możliwy jest montaż i rozmieszczenie. Gdyby nie nabycie roboty montażowe nie mogłyby zostać wykonane. Montaż stanowi element niezbędny, by można było korzystać z urządzenia, ale sam nie tworzy odrębnego celu zamówienia.

46

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co jest głównym przedmiotem? instalacja czy dostawa? Czy obiekt bez windy nie może spełniać samoistną funkcję techniczną?

47

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To dostawa z montażem czy też instalacją.

48

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Warunek - nie, kryterium -  tak.

94.1.1

50

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak.