26

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Da się to przeliczyć i poprawić, nie jest to podstawa do odrzucenia oferty.

Jeżeli wykonawca wskazał to czego oczekiwał zamawiający to jest ok.

28

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Nie widzę potrzeby przesuwania terminu.

29

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Skrócenie terminu powinno zostać uzasadnione w protokole.

30

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak będzie powtórka i nic się nie zmieni to unieważnienie, przez wezwaniem sprawdzić oferty pod kątem wystąpienia ewentualnych omyłek.

Remonty oszacował bym razem z budynkach z możliwością składania ofert częściowych z wyłączeniem dostaw bo występuje tutaj fotowoltaika czy też pompy ciepła.
Warto oczywiście zwrócić uwagę na to czy zadania są dofinansowane.
Zamawiający nie ma obowiązku ustalania szacunkowej wartości robót budowlanych jako łącznej wartości dla wszystkich budynków objętych planami budowlanymi, czy też remontowymi. Obowiązek łącznego szacowania wartości robót realizowanych na odrębnych budynkach będzie się aktualizował wówczas, gdy wskazane budynki są jednym obiektem budowlanym w rozumieniu ustawy Pzp. Innymi słowy - gdy stanowią wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Przypuszczam że nikt o zwrot kosztów się nie zgłosi.

33

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Oczywiście że można.

34

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Tak.

Nie robił bym z tego problemu.

36

(1 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Tak.

37

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Mam w SIWZ i ogłoszeniu.

Tak, została złożona.

Jak najbardziej można podać kwotę przewidywaną na realizację zamówienia, ja przeważnie ogłaszam zaraz po wszczęciu procedury r.budowlanych gdzie podaję jednocześnie link do zakresu zamówienia.

40

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zamieszczone w SIWZ. Istotne jest przy tym to, że produkt równoważny do produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego funkcjonalności i parametry, które bezwzględnie powinny zostać określone w treści SIWZ.
W tym przypadku nie jest to urządzenie równoważne a odmienne - niezgodne z SIWZ.

41

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

STWiOR - tak, kierownik budowy - nie.

Do poprawienia, zdecydował bym się na wcześniejsze wyjaśnienia.

peri78 napisał/a:

Podsumowując w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od wyznaczonych progów unijnych przekazywane dokumenty można podpisać jedynie elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procedurze krajowej masz większy wybór.

Dokładnie tak.

44

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

To zależy, jak tylko samo urządzenie to dostawa chyba że mowa o całym placu zabaw.

Tak.

46

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Można zmienić SIWZ w tym zakresie pamiętając o wszystkich zmianach które się z tym wiążą.

47

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zapewne wygenerowane elektronicznie, a więc nie trzeba.

48

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wzywanie do uzupełnienia dok. to nadmierny formalizm, w tym wypadku.

49

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Tak.

Oddzielnie.