Temat: Baza konkurencyjności

Chce ogłosić postępowanie dofinansowane z UE na usługi.
Wartość poniżej 30 000 E.
Procedurę chcę przeprowadzić jako typowy przetarg nieograniczony.

Czy biorąc pod uwagę zapisy wytycznych do projektów o treści:
"W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zasadę
konkurencyjności uznaje się za spełnioną, jeżeli postępowanie o udzielenie
zamówienia przeprowadzone jest na zasadach i w trybach określonych w Pzp".
- wystarczające będzie zamieszczenie ogłoszenia w BZP (jako nieobowiązkowego), na stronie internetowej i siedzibie Zamwiającego czy bezwzględnie muszę ogłoszenie zamieścić w bazie konkurencyjności?

2

Odp: Baza konkurencyjności

Powyżej 50 000 zł obowiązkowo w bazie., chyba że stosujecie pełną procedurę np. w trybie PN.

3

Odp: Baza konkurencyjności

Tak, chcę zastosować pełną procedurę PZP.

Znalazłam jeszcze https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-stosowania-zasady-konkurencyjnosci-oraz-rozeznania-rynku-w-ramach-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/

str. 21 cyt:
"12.    Czy podmiot zobligowany do stosowania PZP może stosować zasady i tryby określone w tej ustawie zamiast zasady konkurencyjności?

Tak. Beneficjent zobligowany do stosowania PZP ma wybór. W przypadku zamówień o wartości powyżej 50 tys. zł netto i do 30 tys. euro netto włącznie może zastosować zasadę konkurencyjności albo zasady i tryby określone w PZP".

Tylko jak to ma się do ogłoszenia w bazie konkurencyjności z Wytycznych...:(

Jeśli zastosuję pełną procedurę dotyczącą przetargu nieograniczonego, ogłoszę w BZP jako nieobowiązkowe, to będzie ok?

4

Odp: Baza konkurencyjności

Tak, baza wówczas nie obowiązuje, to tryb bardziej zaostrzony tj. PN.