1 RODO

przez Marcel

2 Opinia UZP

przez Marcel

3 Uchwalona ustawa!!!

przez Marcel

4 Nowy tekst jednolity

przez Marcel

5 Nowela :)

przez Marcel

8 Zmiany

przez Marcel

9 Dysponowanie

przez Marcel

10 ŻYCZENIA

przez Marcel

11 Gotowa SIWZ

przez Marcel

12 Życzenia

przez Marcel

13 Planowane zmiany

przez Marcel

14 zmiana progów kwotowych!

przez Marcel

15 Polisa OC Konsorcjum

przez Marcel

16 Wszystkiego najlepszego

przez Marcel

17 konsorcjum

przez Marcel

19 Oferta przed terminem

przez Marcel

20 przedłużenie terminu

przez Marcel

21 ZP17

przez Marcel

22 Uzupełnienie

przez Marcel

25 środki ochrony prawnej

przez Marcel

26 Wynagrodzenie

przez Marcel

27 Mała nowelizacja

przez Marcel

28 zwrot wadium

przez Marcel

29 Wykaz

przez Marcel

30 Formularz ofertowy

przez Marcel