1

Temat: ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIARU

Na etapie ogłoszenia o zamówieniu został zauważony brak w przedmiarze pozycji wynikającej z dokumentacji projektowej. Czy można taki przetarg ,,uratować"?

2

Odp: ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIARU

można - modyfikacją

3

Odp: ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIARU

Po zmodyfikowaniu przedmiaru robót i zamieszczeniu na stronie internetowej na 8 dni przed terminem złożenia ofert, Wykonawca złożył ofertę wraz z kosztorysem ofertowym nie uwzględniając modyfikacji.
Czy oferta podlega odrzuceniu art.89 ust.1 pkt.2?

4

Odp: ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIARU

rozliczenie obmiarowe czy ryczałt??

5

Odp: ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIARU

Rozliczenie obmiarowe kosztorysowe

6

Odp: ZMIANA ZAKRESU PRZEDMIARU

Oferta niezgodna z SIWZ.