1

Temat: Podpisanie umowy

Jeżeli wysyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie scanu podpisanego przez kierownika, ale bez podpisu elektronicznego, mogę podpisać umowę z wykonawcą po uplywie 5 dni, oczywiście poniżej progów?

2

Odp: Podpisanie umowy

Tak.