1

Temat: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Jak to w końcu jest z tą postacią elektroniczną i formą elektroniczną. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Kiedy dokument jest w postaci elektronicznej a kiedy w formie elektronicznej? (art. 63 ust. 2 nowej ustawy). Taki dokument, oświadczenie może być podpisane podpisem zaufanym lub osobistym, a co z kwalifikowanym podpisem elektronicznym jak było dotychczas? Powyżej progów (art. 63 ust. 1 nowej ustawy) nic nie ma o podpisie tylko o formie elektronicznej.

2

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Tutaj trzeba spojrzeć na Kodeks Cywilny. Zgodnie Art. 78[1] § 1 do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Czyli - tak ja to rozumiem - forma elektroniczna wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Postać elektroniczna to również dokument elektroniczny, ale opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (takie możliwości daje nowy dowód).

3

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Postać elektroniczna dokumentu to każdy sposób przekazania informacji zawartej w dokumencie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i niekoniecznie musi być w jakikolwiek sposób podpisana.
Forma wyżej dobrze ujęte - zgodnie z rozporządzeniem

4

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Czyli postać elektroniczna to inaczej dokument elektroniczny przekazany za pomocą środków komunikacji elektrycznej,który nie musi być podpisany ale ze względu na art. 63 ust. 2 nowej ustawy w tym przypadku musi być opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Natomiast forma elektroniczna musi już zawierać podpis. Czyli patrząc na art. 63 ust. 1 (dotyczy progów unijnych) samo sformułowanie w formie elektronicznej wskazuje że dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane ważnym ;podpisem elektronicznym?

5

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Tak.

6

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Patrząc na zapisy art. 63 ust. 2 podpis może być zaufany lub osobisty - to co jak ktoś złoży podpis tak jak do tej pory tj. kwalifikowany podpis elektroniczny (np. program szafir, lub inny) to już będzie niezgodnie z ustawą a oferta będzie do odrzucenia? Jak ma się podpis osobisty i zaufany do progów unijnych? W tym przypadku będzie to dopuszczalne?

7

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Każdy dokument przesyłany drogą elektroniczna ma "postać elektroniczną" - nieważne czy jest on podpisany czy nie.
W celu zachowania formy elektronicznej, zgodnie z KC, dokument w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem  elektronicznym. To dotyczy art. 63 ust. 1.

W przypadku art. 63 ust. 2 dopuszczono pozostałe podpisy elektroniczne.

Podsumowując w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od wyznaczonych progów unijnych przekazywane dokumenty można podpisać jedynie elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procedurze krajowej masz większy wybór.

8

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

peri78 napisał/a:

Podsumowując w postępowaniach o wartości równej lub wyższej od wyznaczonych progów unijnych przekazywane dokumenty można podpisać jedynie elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procedurze krajowej masz większy wybór.

Dokładnie tak.

9

Odp: Zapisy w nowej ustawie Pzp

Dziękuję za wyjaśnienie smile Kolejne kwestie:

1) na jakim etapie teraz będzie składanie oświadczenia o grupie kapitałowej art. 108 ust. 1 pkt 5 (mowa, o grupie kapitałowej również a art. 108 ust.1 pkt 6 oraz 85)?

2)jak rozumieć zapis art. 74 ust. 2  dotyczący udostępnienia ofert z załącznikami nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert?

3) art. 112 ust. 2 pkt 1 - zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - czy chodzi o wpis do KRS-u lub CEDIG? Jeśli tak to czy aby żądać KRS/CEDIG trzeba postawić warunek? Co wtedy z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej?