1 (edytowany przez eva 2020-01-21 10:06:20)

Temat: Roczne sprawozdanie

Jestem w trakcie sporządzania Rocznego sprawozdania z zamówień publicznych i mam wątpliwości tj.

1. w tabeli V dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy w kolumnie zamówienie udzielone wykonawcy MŚP i trzeba zaznaczyć tak lub nie. Mam postępowanie które było udzielone w częściach gdzie są wykonawcy z MŚP i duże firmy. Mimo to zaznaczyłam TAK, czy też mieliście taką sytuację w poprzednich sprawozdaniach lub teraz? Taka sama sytuacja jest w przypadku konsorcjum mam wykonawców którzy nie są w konsorcjum i tych co są.

2. w tej samej tabeli trzeba podać liczbę podwykonawców patrząc na odnośnik dotyczy to postępowań zakończonych. No i mam postępowanie w którym mam informację że będą podwykonawcy ale nie znam ilości. Czy wystarczy podać ilość znaną na dzień sporządzania sprawozdania? A może chodzi im o zakończone zamówienie będące przedmiotem zamówienia tylko niefortunnie jest to ujęte jako zakończone postępowanie.

3. Mam jedno postępowanie, które zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (art. 16 ust. 1) i my byliśmy podmiotem który przeprowadził postępowanie w imieniu własnym i innych. Umowy były zawarte odrębnie przez każdego zamawiającego. Czy muszę ująć całą kwotę w sprawozdaniu czy tylko swoją a reszta podmiotów swoją. Patrząc na wytyczne to nie jestem do końca pewna. Zamówienie nie było podzielone na części ale były odrębne umowy zawarte przez pozostałych zamawiających.

2

Odp: Roczne sprawozdanie

1. ? ...
2.  Ilość znaną na dzień udzielania zamówienia.
3. Tylko swoją - czyli udzielonego zamówienia.

3

Odp: Roczne sprawozdanie

1. Chodzi o to że mam postępowanie które było podzielone na 3 części. W każdej części został wybrany wykonawca. W części 1 i 2 wykonawca jest średnim przedsiębiorcą w części 3 wykonawca jest dużym przedsiębiorcą (nie należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw). W tabeli dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
w kolumnie dot. "zamówienie udzielone wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" należy zaznaczyć TAK lub NIE. Pomimo, że jeden z wykonawców nie należy do tego sektora zaznaczam TAK. Też tak robicie jeśli macie taką sytuację lub mieliście w poprzednich sprawozdaniach?

4

Odp: Roczne sprawozdanie

Zaznaczamy NIE.

5

Odp: Roczne sprawozdanie

Jak Darek, zaznaczasz NIE.

6

Odp: Roczne sprawozdanie

A dlaczego NIE?, Jak TAK.