1

Temat: Wadium

Wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą. Wykonawca złożył Wadium w formie gwarancji bankowej na okres dłuższy niż pierwotny termin związania z ofertą. W odpowiedzi na wniosek wykonawca przesłał zgodę na przedłużenie tzo. Jednakże Wadium nie przesłał  wraz z odpowiedzią, tylko później, ale w okresie gdy gwarancja była ważna. Czy wykonawca wraz ze zgodą musiał przesłać gwarancję, czy mógł później?

2

Odp: Wadium

Istotą  przepisu jest okoliczność, by oferta wykonawcy, której związanie zostało wydłużone o dodatkowy okres, pozostawała w tym okresie związania zabezpieczona wadium (wyrok KIO z 11 lipca 2019 r., sygn. akt KIO 1206/19).

3

Odp: Wadium

jest ok

4

Odp: Wadium

Witam, podepnę się pod temat. Proszę o podpowiedź, czy uznać.
Zamawiający wezwał do przedłużenia terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności gwarancji wadialnej.
Wykonawca wyraził zgodę oraz przesłał plik z aneksem do gwarancji bankowej, który został podpisany elektronicznie przez gwaranta oraz dodatkowo przez wykonawcę.

Czy uznać tak złożony plik ?

5

Odp: Wadium

A zapytam przewrotnie  - dlaczego nie uznać?