1

Temat: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Jedna z ofert podlegała odrzuceniu, wysłałam od razu Zawiadomienie wszystkim wykonawcom o odrzuceniu tej oferty. Teraz wysyłam Zawiadomienie o wyborze, czy teraz znowu muszę napisać, które oferty zostały odrzucone?

2

Odp: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej tylko wzmiankuję o odrzuceniu ofert. Coś w stylu: Oferta Y została odrzucona na podstawie ..... pismem z dnia xx.xx.xxxx.

Bez ponownego podawania powodów wykluczenia itd.

3

Odp: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Osobiście dodaję dopisek że uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia zostało przekazane Wykonawcom w dniu .... .