1

Temat: Podpisanie elektronicznym podpisem

Jeżeli upoważnionych do reprezentowania spółki jest dwóch członków zarządu, to obydwaj muszą podpisać ofertę elektronicznym podpisem? A jeżeli podpisał jeden to wezwać do złożenia pełnomocnictwa?

2

Odp: Podpisanie elektronicznym podpisem

Tak.

3

Odp: Podpisanie elektronicznym podpisem

Mało tego, to pełnomocnictwo też będzie musiało być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy lub notariusza (w przypadku potwierdzania odwzorowania cyfrowego).