Niby ma to sens

Z biegiem czasu coraz bardziej przestaje ogarniać pzp

53

(16 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Marcel napisał/a:

Tak, faks można używać nadal ale nie jest to już środkiem komunikacji elektronicznej.

ale umowy można zawrzeć po pięciu dniach od przesłania faksem i ta sama sprawa z odwołaniem, do pięciu dni

54

(16 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Czytałem kilka opinii że do czasu pełnej elektronizacji faks na tych samych zasadach co do tej pory

Czy robić zrzuty z epuapu, miniportalu, emaila, jeżeli chodzi o daty wpływu ofert, zapytań, wysyłania do wykonawców i innych pism (komunikacja między zamawiającym a wykonawcą). Nie chcę tego drukować bo nie ma potrzeby
Które dokumenty drukujecie a które tylko macie w kompie?

- Przetarg z dofinansowaniem na rozbudowę obiektu - Udzielony w trybie ZWR - zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 4 - brak ofert.

- Nałożono korektę finansową w wysokości 5%

- W informacji pokontrolnej napisano że "...Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi. dostarczane przez konkretnego wykonawcę bez zachowania przesłanek określonych w tych przepisach".
Wytknięto tutaj sporo pozycji z projektu budowlanego w których posłużono się konkretnymi nazwami lub podano konkretne normy bez wskazania "lub równoważny". Przytoczono tutaj treść art. 29 ust 3 i art. 30 ust 4 Pzp.

Wszystko się zgadza. W poprzednich przetargach w trybie PN w których nie było ofert, w siwz wpisane były odpowiednie zapisy dot. równoważności (takie ogólne) ale niestety nie przeniosłem później tych zapisów do zaproszenia do
składania ofert prowadząc postępowanie w trybie ZWR.

Czy jest sens się odwoływać uzasadniając mniej więcej w ten sposób, że owszem wskazano konkretne nazwy produktów i konkretne normy, ale w przypadku trybu ZWR gdzie i tak negocjuje się tylko z jednym wykonawcą (Wykonawca wybrany przez zamawiającego nie wnosił  żadnych zastrzeżeń co do braku zapisów dot. równoważności) i tym samym nie mogło to
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców gdyż negocjowano tylko z jednym.

57

(8 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

1. Czy w przypadku robienia aneksu do umowy (roboty dodatkowe oczywiście) przy powoływaniu się np. na art. 144 ust 1 pkt 2 lub 3 powołujecie się np. jeszcze na pkt 6 - żeby w razie W podczas kontroli nie mieć problemów??

2. Druga sprawa to taka że w tym samym czasie (te same daty) zostały przez obie strony podpisane 3 protokoły konieczności na 3 różne roboty dodatkowe i pytanie czy zrobić to w 1 aneksike czy 3 osobne (zsumować kwoty i dla wszystkich przedłuzyć termin??

3. Jeżeli coś trzeba zrobić (nie był tego w dokumentacji projektowej) to powołać sie tylko na pkt 6?

58

(8 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

1) Czy w przypadku zmiany (aneksu do umowy) na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 i 3 - ogłoszenie o zmianie umowy do bzp tez musi zostać opublikowane do 30 dni od daty aneksu?

2) Żeby skorzystać z ust 5 i 6 wystarczy że np w robotach budowlanych okaże się że musimy coś dodatkowo zrobić i

a)wartość jest mała (nie przekracza 15% umowy) i możemy bez żadnych uzasadnień skorzystać z ust 6

oraz 

b)zmiana jest wg pzp nieistotna to możemy zrobić aneks na podstawie ust 5?  bez żadnych uzasadnień?????

A jak powinno wyglądać pełnomocnictwo. Wiem że ustawa mówi że oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. W przetargu mam Kopię potwierdzoną notarialnie zeskanowaną i podpisaną elektronicznie.

60

(22 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

janek159 napisał/a:

właśnie, no to wczytajmy się w art. 10a.5 - oferta ma być złożona w postaci elektronicznej.

Z czego wynika, że skan wydrukowanej i podpisanej ręcznie oferty, nie stanowi złożenia oferty w postaci elektronicznej?

No właśnie a ja w tej chwili mam taką sytuację
- jedna oferta zeskanowana i podpisana podpisem elektronicznym
- druga zeskanowana i nie podpisana

61

(22 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

mickeymouse napisał/a:
jo napisał/a:

a jak np zeskanował podpisany fizycznie formularz ofertowy i dołączył do ZIP to tez będzie dobrze??

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie o sygnaturze akt KIO 2611/18 z dnia 03.01.2019 r. uznała, że nie jest dopuszczalne złożenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego skanu podpisanej własnoręcznie oferty, której oryginał powstał w formie pisemnej, nawet jeżeli ten skan został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej.Nie mogę znaleźć tego wyroku na necie. Czy jest możliwość opublikowania linku do tego orzeczenia?

cbud napisał/a:

ad.1 bo nie jest to oryginał dokumentu tylko potwierdzona kserokopia
ad 2 ja tak robiłem (na razie 1 raz)
ad.3 nie - patrz 1


Jako niezgodna z ustawą czy tak

1) W przypadku gdy wykonawca przysłał SKAN OFERTY i podpisał elektronicznie to jest to oferta do odrzucenia z 87 ust 1 pkt 1 czy pkt 2? (i skąd to wynika?)

2) Czy Ośw. GK  może być przesłane mailem - oczywiście podpisane kwalifikowalnym podpisem??

3) jaka powinna być forma JEDZA - czy może być to skan podpisany elektronicznie?

Dzieki

Podpinam się pod temat elektronizacji:
Jakby ktoś mógł wymienić jakie dokumenty zebrane (utworzone) w trakcie całego postępowania prowadzonego powyżej progów unijnych po elektronizacji zamówień macie wydrukowane w segregatorze?

Ale załóżmy że chcemy przesunąć o kilka dni ale nie zachowując 15-dniowego terminu pomiędzy opublikowaniem odpowiedzi a nowym terminem składania ofert?????????????????????

Przetarg powyżej progów. Termin składania na 4 stycznia. Dziś okazało się że jak odpowiadaliśmy na pytania złożone w terminie to przez pomyłkę nie odpowiedzieliśmy na kilka pytań. Odpowiedzi na te pytania nic nie zmieniają ale nie został dla tych pytań zachowany min 6-dniowy termin na odpowiedż. Co w tej sytuacji? Jeżeli przesuniemy to należałoby zachować 15-dniowy termin do składania ofert?
T

67

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca złożył do przetargu ofertę składającą się z 4 stron. Na pierwszych 3 stronach nie ma ani podpisu ani parafy. Podpisana tylko ostatnia strona na której nie ma nic - tylko podpis wykonawcy. Odrzucić 89 ust. 1 pkt 1?

formularz postępowania na mini portalu wypełnia się w dniu opublikowania w DUUE - Tak?

69

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

jo napisał/a:

to niezłe postępowanie, z ciekawości na co??

materiały medyczne

70

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

380 stron (dużo pakietów). Wysłałem pytania bezpośrednio do nich to odpowiedzieli że system nie przyjmuje tak obszernych ogłoszeń i żeby np. wypełniać po 70-80 części i wysyłać. Tak kilka razy.

71

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Chyba zakończę postępowanie bez publikacji, próbuje codziennie bez powodzenia. Wysłałem maila pod adres simap z taką informacją, nic więcej nie mogę zrobić

72

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

janek159 napisał/a:

tak

Zostało mi jeszcze 3 dni, ogłoszenie jest gotowe w systemie, ma ponad ,300 stron i mam problem. Od tygodnia codziennie  po kilka razy

73

(13 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Od kilku dni staram się przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przez ENotice lecz bez powodzenia. Próbowałem kilkakrotnie przez kilka dni ale za każdym razem wyrzuca mnie ze strony i pojawia się komunikat że "serwer europa jest chwilowo niedostępny". Czy ma ktoś ten sam problem??

Miejmy nadzieje że opublikowane zostaną jakieś instrukcje

W przetargu na artykuły biurowe wykonawca wpisał w formularzu oferty wartość brutto za całość przedmiotu zamówienia lecz nie dołączył do oferty formularza asortymentowo - cenowego. Oferta do odrzucenia jako niezgodna z siwz?